Ohjauksen palvelujärjestelyjen toimijoiden käsitykset johtamisesta ohjausverkostossa

Matkalla verkostojohtamiseen?


Seija Nykänen

2010. 348 s. 30 e. Tilauskoodi: T025.

Julkaisun verkkoversio

Ohjausverkosto on monisilmukkainen organisaatioiden sisäinen ja niiden rajapinnoille ulottuva verkosto. Ohjaus on tässä tutkimuksessa osallistava, oppimista ja elämänsuunnittelua edistävä palvelu. Muiden tukipalveluiden, kuten oppilas- ja opiskelijahuollon rinnalla ja kanssa se muodostaa verkostoituvat moniammatilliset ja monihallinnolliset palvelujärjestelyt.

Tutkimuksessa tarkastellaan alueellisten ohjauksen toimijoiden käsityksiä ohjauksen palvelujärjestelyjen yhteistyön johtamisesta. Tulosten perusteella johtamisella luodaan palveluiden rakenteet, edistetään palveluprosesseja, tuetaan henkilöstön osaamisen kehittämistä ja jaksamista sekä tuotetaan yhteistyössä palveluita kaikille asiakasryhmille. Tulosten merkityksiä tarkastellaan johtamisen kehittämisen, johtajakoulutuksen, julkisen päätöksenteon ja johtamistutkimuksen näkökulmista.

Tutkimuksia 25
ISBN 978-951-39-3838-3 (nid.)
ISBN 978-951-39-3839-0 (pdf)