Nuorten yhteiskunnalliset tiedot, osallistuminen ja asenteet

Kansainvälisen ICCS 2009 -tutkimuksen ensituloksia


Annikka Suoninen, Pekka Kupari, Kari Törmäkangas
2010. 64 s. 25 e. Tilauskoodi: D092

Verkkojulkaisu

Kansainvälisen ICCS-tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaiset valmiudet nuorilla on toimia ja osallistua aktiivisina kansalaisina 21. vuosisadan yhteiskunnassa. Tutkimukseen osallistui 38 maata eri puolilta maailmaa.

Julkaisu kertoo tutkimuksen ensimmäisistä tuloksista. Millaiset ovat peruskoulun 8.-luokkalaisten yhteiskunnalliset tiedot ja miten ne ovat muuttuneet 10 vuoden aikana? Kiinnostavatko politiikka ja yhteiskunnalliset asiat nuoria? Millaista on nuorten osallistuminen koulussa ja vapaa-ajalla? Aikovatko he osallistua yhteiskunnallisesti aikuisina? Entä millaiset ovat nuorten yhteiskunnalliset asenteet?

Kirjan kautta ei voi suoraan ennustaa millaiseen yhteiskuntaan olemme menossa, mutta se antaa lukijalleen todella monipuolisen kuvan suomalaisnuorten yhteiskunnallisista tiedoista, käsityksistä ja suunnitelmista.

ISBN 978-951-39-3930-4 (nid.)
ISBN 978-951-39-3931-1 (pdf)