Osioanalyysi testien arvioinnissa

Kari Törmäkangas & Timo Törmäkangas
2009. 288 sivua. 29 e. Tilausnumero D091

Erilaisten taitoja, tietoja ja asenteita mittaavien testien ja kyselyjen määrä on viime vuosina kasvanut huimasti. Testien luotettavuuden ja johdonmukaisuuden arviointiin on kehitetty analysointimenetelmiä, joita käytetään useissa maissa laajasti. Nyt myös Suomessa kiinnostus näihin testien onnistuneisuuden arviointitapoihin on viriämässä.

Kirjassa esitellään käytetyimmistä osioanalyysimenetelmistä klassinen osioanalyysi, Raschin malli sekä moniparametriset logistiset mallit. Analysointimenetelmien käyttöä havainnollistetaan esimerkein erilaisissa testitilanteissa Winsteps-, Facets- ja Bilog-ohjelmistoilla.

Teos paikkaa aukkoa suomenkielisessä osioanalyysin suorittamista käsittelevässä kirjallisuudessa. Julkaisun esimerkit ovat kansainvälisistä koulukokeista, mutta teos sopii kaikkiin ihmistieteisiin, joissa tutkitaan inhimillistä osaamista, käyttäytymistä tai asenteita. Kirja on tarkoitettu tutkijoiden, opiskelijoiden, tutkimuslaitosten ja markkinointitutkimusyritysten käyttöön sekä osioanalyysin oppikirjaksi.

ISBN 978-951-39-3765-3