Lasten mediakulttuuri ja koulu vuoropuheluun

Kirsi Pohjola & Elina Johnson

2009. 118 sivua. 25 e. Tilausnumero D088

Internet, pelaaminen, televisio, elokuvat ja muu mediakulttuuri ovat keskeinen ja vetovoimainen osa lasten elämää. Lapset käyttävät paljon medioita, mutta emme juurikaan tiedä sitä, millä tapaa lapset mediamaisemissaan elävät ja toimivat, mitä tuottavat ja kokevat. Kirja avaa opettajille, vanhemmille ja kasvattajille lasten mediamaailman moninaisuuden lasten itsensä kertomana. Lasten ajatuksia ja kokemuksia täydennetään uusimmalla mediakulttuuria ja oppimista koskevalla tutkimustiedolla.

Teos myös haastaa opettajat tarkastelemaan lasta kokonaisena oppijana ja hyödyntämään lasten mediakulttuuria koulutyössä. Parhaimmillaan medioiden mukaanotto keventää opetusta ja luokkatilanteita. Mediakulttuurin tuominen kouluun laajentaa formaalia kouluoppimista
uudenlaiseen, nykyajan vaateiden mukaiseen oppimiskulttuuriin.

ISBN 978-951-39-3475-0