Erot ja eriarvoisuudet

Paikallisen elämän rakentuminen


Martti Siisiäinen & Leena Alanen (toim.)

2009. 309 sivua. 29 e. Tilausnumero D090

Yhteiskunnan muutokset ja globalisaatio korostavat paikallisuuden merkitystä ja lisäävät kiinnostusta paikallisuuden tutkimukseen. Pierre Bourdieun teoria ja keskeiset käsitteet tarjoavat mahdollisuuden kuvata paikallisyhteisöä kenttinä ja analysoida taloudellisen, kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman muotoutumista ja vaikutuksia paikallisilla kentillä. Tässä teoksessa bourdieulaista sosiologista lähestymistapaa sovelletaan Suomessa ensimmäistä kertaa laaja-alaisesti paikallisuuden ja paikallisten pääomien tutkimukseen.

'Erot ja eriarvoisuudet' on ainutlaatuinen pienen keskisuomalaisen paikallisyhdyskunnan kuvaus. Kirjoittajat esittelevät eriarvoisuuden rakentumista ajassa ja paikassa sekä analysoivat erilaisten resurssirakenteiden merkitystä paikallisyhteisössä elävien lasten, nuorten ja eri-ikäisten aikuisten arjen käytännöissä.

Kirja tarjoaa tutkimusesimerkkejä ja kiinnostavia tuloksia erityisesti yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöille sekä paikallisuuden tutkimisesta kiinnostuneille. Verkostoanalyyttisten menetelmien soveltaminen avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yksilötasoisen sosiaalisen pääoman tutkimukseen.

ISBN 978-951-39-3546-7