Yliopistot laadun arvioijina

Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta

Jani Ursin

2007. 112 s. 23 euroa. Tilausnumero G035.

 

Verkkojulkaisu

Korkeakoulutuksen laadunvarmistuksella pyritään osaltaan lisäämään eurooppalaisen korkeakoulutuksen kilpailukykyä ja vetovoimaa. Laadunvarmistus ei ilmiönä ole uusi, mutta käsitteenä ja käytännössä se on moniselitteinen ja jopa ristiriitainen. Miten yliopistoissa laadunvarmistus ymmärretään? Tämä raportti pureutuu tähän kysymykseen tarkastelemalla akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta. Raportissa pohditaan, millainen laadunvarmistusjärjestelmä parhaiten soveltuu yliopistoon.

Raportti auttaa korkeakoulujen laatutyötä tekeviä, opetus- ja tutkimushenkilöstöä, opiskelijoita, arvioinnin ammattilaisia ja päätöksentekijöitä paremmin ymmärtämään laadunvarmistusta ja sen edellytyksiä yliopistossa. Raportti toimii myös tietolähteenä kaikille korkeakoulujen arvioinnista ja laatutyöstä kiinnostuneille.

Tutkimusselosteita 35
ISBN 978-951-39-2768-4 (nid.)
ISBN 978-951-39-3291-6 (pdf)