Opiskelijalähtöinen ohjaus yliopistossa

Marjatta Lairio & Minna Penttilä (toim.)

2007. 194 s. 27 euroa. Tilausnumero D083.

 

Korkeakouluopintojen ohjauksen kehittäminen on ollut viime vuosina sekä kansallisen että kansainvälisen huomion kohteena. Keskeinen teema korkeakoulupoliittisessa keskustelussa on tällä hetkellä opiskelun tehostaminen: opintoaikojen lyhentäminen ja keskeyttämisen vähentäminen. Tutkintojen suorittaminen tavoiteajassa edellyttää yliopistoilta sellaisia ohjauspalveluja, jotka ottavat entistä paremmin huomioon yhä heterogeenisemman opiskelijajoukon yksilölliset ohjaustarpeet.

Tässä kirjassa kuullaan yliopisto-opiskelijoiden omaa ääntä ja tarkastellaan sitä, millaisia ohjauksen kehittämistarpeita heillä on opintopolkunsa eri vaiheissa ja miten koko yliopiston ohjauskulttuuria kehittämällä voidaan näihin ohjaushaasteisiin vastata. Kirja antaa lukijalle monipuolisen kuvan yliopisto-opiskelijan opintopolun eri vaiheista ongelmineen ja odotuksineen.

Kirja on tarkoitettu korkea-asteen henkilöstölle, opiskelijoille sekä kaikille korkeakouluopintojen ohjauksesta ja kehittämisestä kiinnostuneille.

ISBN 978-951-39-2974-9