Opettajien kollegiaalinen yhteistyö ammattikorkeakoulussa

Mikropoliittinen näkökulma opettajuuteen

Pasi Savonmäki

2007. 200 s. 26 euroa. Tilausnumero T023.

 

Verkkojulkaisu

Ammattikorkeakoulut ovat pyrkineet erottautumaan uudenlaiseksi koulutuskulttuuriksi, jossa opettajan työ on muuttunut entistä enemmän ulkoisten ja sisäisten yhteistyösuhteiden rakentajaksi ja ylläpitäjäksi. Yhteisöllinen opettajuus mainitaan monissa ammatillista opettajuutta koskevissa tutkimuksissa keskeiseksi koulun kehittämisen haasteeksi. Yhteistyökyky on yhä tärkeämpi edellytys opettajan ja koko ammattikorkeakoulun tuloksekkaalle työlle.

Tutkimuksessa tarkastellaan opettajien kokemuksia kollegiaalisesta yhteistyöstä ja ammattikorkeakoulukulttuurista. Yksilö- ja ryhmähaastattelujen pohjalta avautuu näkymä opettajien yhteistyökulttuuriin. Tutkimus valaisee yhteistyön merkitystä opettajien arjessa ja johdattaa pohtimaan kollegiaalisen yhteistyön edellytyksiä ja esteitä. Johtamisessa, opettajakoulutuksessa ja organisaation kehittämisessä olisi kiinnitettävä huomiota siihen, miten opettajien yhteistyötä tuetaan ja minkälaista organisaatiokulttuuria sen myötä rakennetaan.

Tutkimuksia 23
ISBN 978-951-39-3004-2 (nid.)
ISBN 978-951-39-3005-9 (pdf )