Ohjauksen alueellisen verkoston kehittäminen

– poikkihallinnollinen ja moniammatillinen yhteistyö voimavarana

Seija Nykänen, Merja Karjalainen, Raimo Vuorinen, Lea Pöyliö

2007. 280 s. Tilausnumero G034.

 

Verkkojulkaisu

Miksi ohjauksen palvelujen tuottamisessa tarvitaan verkostoa? Mitkä ovat alueellisen ohjausyhteistyön vahvuudet ja kehittämistarpeet? Miten ohjauksen yhteistyökumppanit kuvaavat moniammatillista ja poikkihallinnollista työtä? Miten organisaatioiden välinen ja sisäinen ohjaus toimii? Miten toteutuvat ohjausta koskevat opetussuunnitelmien perusteiden linjaukset?

Koulutuksen tutkimuslaitoksen CHANCES-hankkeessa tarkasteltiin ja arvioitiin ohjauksen alueellista verkostotyötä moniulotteisena prosessina ohjauksen palvelujärjestelyjen matriisimallin avulla. Ohjaus on osa kansallista koulutus- ja työvoimapolitiikkaa. Sen avulla voidaan edistää kansallista ja alueellista hyvinvointia, koulutuksellista tasa-arvoa sekä kansalaisten osallisuutta. Laadukkaat ja kustannustehokkaat alueellista kehittämistä edistävät ohjausjärjestelyt edellyttävät poikkihallinnollista yhteissuunnittelua, päätöksentekoa ja koordinaatiota. Asiakkaalle ohjaus näyttäytyy opinpolun eri vaiheissa moniammatillisesti tuotettuina palveluina. CHANCES-tutkimustyön tuloksena syntyi verkostomaisesti tuotettujen ohjauksen systeemisten palvelujärjestelyjen VOP-Malli, jota voidaan hyödyntää kansallisten, alueellisten ja eri organisaatioiden ohjauksen palvelujen kehittämisessä. Ohjauksen palvelujärjestelyjen malli tuotetaan Peda.net-työalustalle Internetiin.

Julkaisu on saatavissa verkosta (linkki alla). Painettua versiota on saatavilla rajoitetusti maksutta (toimituskulut 5 e/kpl) Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelusta, puh. (014) 260 3220, ktl-asiakaspalvelu@ktl.jyu.fi

Tutkimusselosteita 34
ISBN 978-951-39-2746-2 (nid.)
ISBN 978-951-39-2747-9 (pdf)