Monikulttuurisuus ja moniammatillisuus ohjaus- ja neuvontatyössä

Matti Taajamo & Sauli Puukari (toim.)

2007. 162 s. Tilausnumero G036.

 

Verkkojulkaisu

Jyväskylän yliopiston Opettajankoulutuslaitoksen CHANCES-projektissa tarkastellaan erityisesti nuorten maahanmuuttajien työllistymisen edistämistä moniammatillisella yhteistyöllä. Julkaisussa kuvataan ohjaus- ja neuvontapalveluiden vastaavuutta maahanmuuttajien ohjaustarpeisiin ja sitä, miten maahanmuuttajille suunnattuja monikulttuurisia alueellisia ja oppilaitosten ohjauspalveluja on kehitetty. Teoksessa esitellään ohjauksen hyviä käytänteitä ja kehittämistarpeita, joita tuotiin esille hankkeen koulutus- ja konsultaatiotilaisuuksissa sekä haastatteluissa.

Julkaisu on toteutettu moniammatillisesti. Siinä maahanmuuttajien ohjauksen näkökulmiin pureudutaan teoreettisista lähtökohdista, tutkimustuloksista, koulutus- ja konsultaatiotilaisuuksien sadosta ja käytännön kokemuksista.

Julkaisu on saatavissa verkosta (linkki alla). Painettua versiota on saatavilla rajoitetusti maksutta (toimituskulut 5 e/kpl) Koulutuksen tutkimuslaitoksen asiakaspalvelusta, puh. (014) 260 3220, ktl-asiakaspalvelu@ktl.jyu.fi

Tutkimusselosteita 36
ISBN 978-951-39-2855-1 (nid.)
ISBN 978-951-39-2861-2 (pdf.)