Korkeakoulutuksesta työelämään

Työhön sijoittuminen ja työelämävalmiudet kaupan ja tekniikan alalla

Päivi Vuorinen & Sakari Valkonen

2007. 182 s. 25 euroa. Tilausnumero G037.

 

Korkeakoulututkintoja suoritetaan nykyisessä koulutusjärjestelmässämme ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Järjestelmän tehtäväjaon mukaan ammatillisella korkeakoulusektorilla ja yliopistosektorilla on omat profiilinsa, joiden pohjalta myös valmistuneet sijoittuvat työelämään. Korkeakoulutuksen tuloksellisuuden näkökulmasta tutkinnon suorittaneiden työllistyminen on keskeinen indikaattori.

Tässä julkaisussa tarkastellaan, kuinka kaupan ja tekniikan alan kahdelta korkeakoulusektorilta valmistuneet ovat työllistyneet ja sijoittuneet työelämään sekä kuinka työllistyminen vastaa heidän koulutustaan. Lisäksi kysytään, kuinka riittävät valmiudet koulutus on tarjonnut työelämässä menestymiseen. Julkaisu pohjautuu vuonna 2002 tutkinnon suorittaneilta kerättyyn kyselyaineistoon.

Tutkimusselosteita 37
ISBN 978-951-39-2925-1