Kiireavusta innovatiivisten tietoyhteisöjen vahvistamiseen

Ammattikorkeakoulujen työelämäkumppanit ja yhteistyö harjoittelujen järjestämiseksi

Maarit Virolainen – Sakari Valkonen

2007. 117 s. 23 e. Tilausnumero G039.

 

Verkkojulkaisu

Harjoittelut ovat keskeinen osa opintoja korkea-asteella. Niiden järjestäminen vaatii yhteistyötä työelämän kanssa. Miten tämä yhteistyö on toteutunut? Raportissa ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyökumppanit ja ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat arvioivat harjoittelukokemuksiaan.

Yhtäältä innovaatiojärjestelmäpuhe velvoittaa korkeakouluja verkostoitumaan, jakamaan tietoa ja uuden tiedon luomiseen yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Toisaalta yhteiskunnallinen palvelutehtävä vaatii korkeakouluja tuottamaan huippuosaajia ja kriittisiä, osallistuvia kansalaisia. Voivatko harjoittelut muodostaa solmukohdan, jossa eri toimijoiden intressit kohtaavat? Tulokset antavat virikkeitä harjoittelujen kehittämiseen ja ammattikorkeakoulujen roolin pohdiskeluun innovaatiojärjestelmän osana.

Raportti on suunnattu erityisesti ammattikorkeakoulujen kehittämisestä kiinnostuneille: opiskelijoille, opettajille, suunnittelijoille ja päätöksentekijöille.

Tutkimusselosteita 39
ISBN 978-951-39-2982-4 (nid.)
ISBN 978-951-39-2783-1 (pdf)