Opiskeleva Keski-Uusimaa

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Kuuma-kunnissa ja Sipoossa

Matti Vesa Volanen

2006. 95 s. 22 euroa. Tilausnumero G033.

 

Verkkojulkaisu

”KUUMA-hankkeena käynnistettiin vuoden 2005 alussa Keski-Uudenmaan toisen asteen koulutuksen alueyhteistyö. Hankkeen tavoitteena on luoda tehokas toimintamalli toisen asteen yhteistyön järjestämisestä Kuuma-kunnissa. Hankkeella pyritään ennakoimaan koulutustarpeita, kehittämään innovatiivisesti koulutustarjontaa, levittämään hyviä käytäntöjä sekä varmistamaan resurssien tehokas käyttö. Yhteistoimintaa kehitetään siten, että opiskelijan oikeus ja mahdollisuus valita opintojaan alueen koulutustarjonnasta toteutuu. Hankkeen alatavoitteina on yhteistoiminnan toteutumiseen liittyvien valittujen toimintakokonaisuuksien ja prosessien kehittäminen.

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos on Kuuma-kumppanuushankkeen toimeksiannosta tehnyt tämän tutkimuksen. Tutkija Matti Vesa Volasella on pitkä kokemus toisen asteen koulutusrakenteiden tutkimus- ja kehittämistyössä. Volanen on selvitystyönsä pohjalta esittänyt ennakkoluulottomia ja alueen kehittämistarpeet huomioon ottavia näkökulmia toisen asteen koulutuksen tulevaisuuden järjestelyiksi.

Toivon, että lukio- ja ammatillisen koulutuksen väki saa nyt aikaan todellisen sysäyksen toisen asteen koulutuksen seudullisen yhteistyön kehittämisessä. Keski-Uudenmaan menestyminen ja vetovoimaisuus sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla on merkittävältä osaltaan ammatillisen ja lukiokoulutuksen onnistumisen varassa.” - ohjausryhmän puheenjohtaja Hannu Heikkilä saatesanoissaan.

Tutkimusselosteita 33
ISBN 951-39-2646-X (nid.)
ISBN 978-951-39-3518-4 (pdf)