Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman seuranta ja arviointi 2005

OPETTAJIEN PERUSKOULUTUS 2005 JA SEURANTA 2002 - 2005

Ellen Piesanen, Ulla Kiviniemi & Sakari Valkonen

2006. 269 s. 27 euroa. Tilausnumero G028.

 

Verkkojulkaisu

Julkaisu pohjautuu opetusministeriön vuonna 2001 julkaiseman Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman valtakunnallisen seuranta- ja arviointihankkeen opettajien peruskoulutustutkimuksen tuloksiin. Peruskoulutuksen arviointi toteutettiin keväällä 2005. Aineistona oli yliopistojen ja ammatillisten opettajakorkeakoulujen opettajankouluttajille ja opettajaksi opiskeleville suunnatut verkkokyselyt. Seurannassa käytettiin Korkeakoulujen arviointineuvoston toimesta vuonna 2002 kerättyä peruskoulutusaineistoa.

Julkaisussa tarkastellaan opettajankouluttajien ja opettajaksi opiskelevien koulutuksen tämän hetken tilaa sekä kehittämisohjelmassa esitettyjen peruskoulutussuositusten toteutumista.

Julkaisu on tarkoitettu kakille opettajankoulutuksesta kiinnostuneille, kuten opettajankouluttajille ja opettajaksi opiskeleville sekä opettajankoulutuksen kehittäjille.

Tutkimusselosteita 28
ISBN 951-39-2427-0