Korkeakoulutus teoriassa

Näkökulmia ja keskustelua

Jani Ursin & Jussi Välimaa (toim.)

2006. 252 s. 27 euroa. Tilausnumero D080.

 

Mitä on teoria korkeakoulututkimuksessa? Miten teoriaa voidaan hyödyntää korkeakoulutuksen tutkimuksessa?

Kirja avaa vähälle huomiolle jäänyttä keskustelua korkeakoulututkimuksen teoreettisista lähtökohdista. Teoksen ensimmäisessä osassa analysoidaan korkeakoulututkimuksessa käytettyjä teorioita sekä pohditaan, miten korkeakoulutusta voidaan teoreettisesti tarkastella. Entä miten muutos näyttäytyy korkeakoulupolitiikan tutkimuksessa?

Teoksen toisessa osassa käydään kriittistä keskustelua korkeakoulutuksemme nykytilasta ja tulevaisuuden haasteista. Pohdinnan kohteina ovat muun muassa sivistysyliopiston mahdollisuus, koulutuksen tasa-arvo ja elämänlaajuinen oppiminen.

Kirja on suunnattu tutkijoille, opettajille, opiskelijoille sekä tiede- ja koulutuspoliittisille päättäjille ja korkeakoulujen kehittäjille.


ISBN 951-39-2718-0