Internet ohjauksessa vai ohjaus internetissä?

Ohjaajien käsityksiä internetin merkityksestä työvälineenä

Raimo Vuorinen

2006. 245 s. 26 euroa. Tilausnumero T019.

 

Verkkojulkaisu

Elinikäinen oppiminen ja joustavat koulutusjärjestelyt ovat kasvattaneet tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kysyntää. Perinteisen ohjaajan ja asiakkaan kahdenkeskisen vuorovaikutuksen rinnalla internetin käyttö on lisääntynyt. Ohjauksen työmuotojen monipuolistaminen edellyttää niiden kustannustehokkuuden ja laadun arviointia.

Tutkimuksessa tarkastellaan, miten eri oppilaitosmuotojen ja työvoimatoimistojen ohjaajat kokevat internetin roolin ja merkityksen urasuunnittelun ohjauksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tulosten perusteella tehdään kehittämisehdotuksia ohjausjärjestelyistä, ohjauksen koulutuksesta ja tutkimuksesta sekä julkisesta päätöksenteosta.

Tutkimuksia 19
ISBN 951-39-2607-9 (nid.)
ISBN 951-39-2635-4 (pdf )