Aikuiskouluttajan työ

Aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista valmistuneiden aikuiskouluttajien ajatuksia työstään ja koulutuksestaan

Marjatta Pakkanen

2006. 105 s. 20 euroa. Tilausnro F025.

 

Verkkojulkaisu

AIKUISKOULUTUKSEN KENTTÄ on monimuotoinen, kasvava ja muuttuva alue. Tässä tutkimusraportissa, joka on osa "Aikuiskouluttajan roolit muutoksessa" -tutkimushanketta, hahmotellaan tuota kenttää yhden aikuiskouluttajaryhmän työn kautta. Tutkimus vastaa kysymyksiin siitä, millaisia ovat aikuiskouluttajan pedagogisista opinnoista valmistuneiden työtehtävät, työtilanne ja työn sisältö. Tarkastelun kohteina ovat myös valmistuneiden työssään kokemat muutospaineet ja heidän arvionsa saamastaan koulutuksesta. Tutkimuksen tulokset kertovat sekä aikuiskoulutuksen nykytilanteesta että uusimuotoisen koulutusmallin (APO) toimivuudesta ja vaikuttavuudesta.

Työpapereita 25
ISBN 951-39-2493-9 (Nid.)
ISBN 951-39-2494-7 (Pdf)
ISSN 1239-4742