Yliopistojen tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja tulokset vuosina 2000 - 2004

Pekka Neittaanmäki, Reeta Neittaanmäki & Timo Tiihonen

2005. 60 s. 20 euroa. Tilausnro G026.

Verkkojulkaisu

Yliopistojen toiminnan tehokkuudesta ja tuloksellisuudesta on keskusteltu julkisuudessa säännöllisesti. Raportti tarkastelee yliopistojen perus- ja jatkokoulutuksen ja tieteellisen tutkimuksen rahoitusta ja sen suhdetta tuloksiin koulutusaloittain ja yliopistoittain perustuen opetusministeriön ylläpitämään KOTA-tietokantaan vuosilta 2000 - 2004.

Raportti esittelee yliopistojen tuloksellisuuden arvioimiseksi uuden tyyppisen tuloksellisuusindeksin, joka ottaa huomioon yliopistojen ja koulutusalojen erilaiset rahoituspohjat ja koulutus- ja julkaisuprofiilit. Tuloksellisuusindeksi helpottaa yliopistojen keskinäistä tuloksellisuusvertailua. Tarkastelu tähtää nopeasti hahmoteltavaan yleiskuvaan koulutusaloittain yliopistojen tuloksellisuudesta.

Tutkimusselosteita 26
ISBN 951-39-2378-9
ISSN 1456-5153