Yliopisto-opiskelijaksi vaihtoehtoisin poluin

Näkökulmia ammatillisten ja avoimen yliopiston opintojen kautta yliopisto-opiskelijaksi siirtymisestä

Ellen Piesanen

2005. 133 s. 22 euroa. Tilausnro G020.

 

Opiskelumahdollisuudet korkeakouluissa ovat viime vuosikymmenen aikana laajentuneet huomattavasti. Ammattikorkeakoulujen perustamisen myötä ammatillisen korkea-asteen opiskelupaikat ovat lisääntyneet. Samanaikaisesti on kehitetty uusia väyliä yliopistoihin ja korkeakouluihin. Aiemman lähinnä lukion ja ylioppilastutkinnon kautta auenneen väylän lisäksi nykyisin on käytössä myös muita sisäänpääsymahdollisuuksia, mm. ammatillisten sekä avoimen yliopiston opintojen kautta avautuvat polut.

Yliopistojen vaihtoehtoiset sisäänpääsyväylät ovat laajentaneet merkittävästi koulutuksellista tasa-arvoa. Opintojen etenemisen edistämiseksi ja näiden väylien kehittämiseksi on tärkeää, että niiden kautta yliopisto-opiskelijoiksi siirtyneiden opiskelijoiden taustat ja tarpeet otetaan huomioon ja mahdollisuuksien mukaan myös hyödynnetään sekä opetuksessa että ohjauksessa.

Julkaisu kuvaa vaihtoehtoisin poluin Jyväskylän yliopistoon sisään päässeitä opiskelijoita, heidän taustojaan sekä kokemuksiaan sisäänpääsystä, siirtymisestä yliopisto-opiskelijoiksi sekä opiskelusta yliopistossa.

Verkkoversio

Tutkimusselosteita 20
ISBN 951-39-2007-0 (nid.)
ISBN 978-951-39-3223-9 (pdf)