Ulkomaiset opiskelijat Suomessa

Kokemuksia opiskelusta ja oppimisesta, elämästä ja erilaisuudesta

Matti Taajamo

2005. 145 s. 24 euroa. Tilausnro T016.

 

Ulkomailla opiskelu avartaa opiskelijoiden maailmankuvaa ja lisää tietoisuutta eri kulttuureista. Tutkimuksessa selvitetään ulkomaisten opiskelijoiden kokemuksia Suomesta ja täällä opiskelusta. Lisäksi paneudutaan etnisyyden kysymyksiin ja selvitellään opiskelijoiden mielikuvia suomalaisuudesta ja toisistaan. Pinnallinen sallivuus ja moninaisuuden hyväksyminen eivät vielä merkitse sitä, että ennakkoluulot olisivat kokonaan hävinneet. Ne elävät edelleen ja aktualisoituvat arjen tilanteissa. Stereotypioiden näkyväksi tekeminen kirkastaa myös kuvaa siitä, millaisia me suomalaiset olemme.

Kansainvälistyvässä yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa ulkomaisten opiskelijoiden osallistuminen opetukseen on haaste. Tutkimus palvelee opetuksen ja opetusjärjestelyjen kehittämistä. Ulkomaisten ja suomalaisten opiskelijoiden, opetuksen ja yliopiston ulkopuolisen yhteisön rikkaaseen vuorovaikutukseen on vielä matkaa. Julkaisusta saa tietoa siitä, mitä kulttuurien välinen kohtaaminen on käytännössä ja miten se edistää kansainvälistymistä.

Verkkoversio

Tutkimuksia 16
ISBN 951-39-2334-7 (nid.)
ISBN 978-951-39-3225-1 (pdf)