Työssäoppiminen Keski-Suomessa

Taitava Keski-Suomi -tutkimus, Osa I

Päivi Tynjälä, Anne Virtanen & Sakari Valkonen

2005. 359 s. 30 euroa. Tilausnro G023.

 

Miten opiskelijat, opettajat ja työpaikkaohjaajat arvioivat työssäoppimisen toteutusta Keski-Suomessa? Yhdistyvätkö teoria ja käytäntö työssäoppimisessa? Miten yhteistyö oppilaitosten ja työelämän välillä sujuu? Mitä ongelmia ja kehittämistarpeita olemme havainneet? Näitä kysymyksiä tarkastellaan tässä Taitava Keski-Suomi -tutkimuksen ensimmäisessä osaraportissa.

Taitava Keski-Suomi -kehittämistyö on pyrkinyt kohottamaan ammatillisen koulutuksen laatua ja arvostusta sekä edistämään oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Työn tuloksia arvoidaan kaksiosaisessa Taitava Keski-Suomi -tutkimuksessa. Toinen osa käsittelee oppilaitosten ja työelämän verkostoitumista ja työyhteisöissä tapahtuvaa oppimista.

Tutkimusselosteita 23
ISBN 951-39-2301-0
ISSN 1456-5153

 

Kansi: Marianna Rantanen, Outi Tuomainen ja Päivi Vähämaa
Kannen kuvat: Jyväskylän ammattioppilaitos, Tekninen oppilaitos, arkisto
Jyväskylän ammattiopisto, Tekninen oppilaitos