Työelämäyhteistyö ammatillisessa koulutuksessa ja työyhteisöjen oppiminen

Taitava Keski-Suomi -tutkimus, Osa II

Päivi Tynjälä, Pentti Nikkanen, Matti Vesa Volanen & Sakari Valkonen

2005. 318 s. 30 euroa. Tilausnro G024.

 

Miten ammatilliset oppilaitokset ja työpaikat ovat verkostoituneet Keski-Suomessa? Miten tieto kulkee verkostoissa? Ovatko verkostot ja työyhteisöt innovatiivisia? Mitä muutosprosesseja kehittämistyö on tuottanut? Miten opiskelijoiden työssäoppiminen vaikuttaa työyhteisöjen toimintaan? Ovatko oppilaitokset ja työpaikat oppivia organisaatioita tai innovatiivisia työyhteisöjä? Tässä Taitava Keski-Suomi -tutkimuksen toisessa osaraportissa etsitään vastauksia näihin kysymyksiin.

Taitava Keski-Suomi -kehittämistyö on pyrkinyt kohottamaan ammatillisen koulutuksen laatua ja arvostusta sekä edistämään oppilaitosten ja työelämän yhteistyötä. Työn tuloksia arvoidaan kaksiosaisessa Taitava Keski-Suomi -tutkimuksessa. Ensimmäinen osa käsittelee opiskelijoiden työssäoppimista opiskelijoiden, opettajien ja työpaikkaohjaajien näkökulmasta.

Tutkimusselosteita 24
ISBN 951-39-2302-9
ISSN 1456-5153

Kansi: Marianna Rantanen, Outi Tuomainen ja Päivi Vähämaa
Kannen kuva: Av-viestintä Teemu Matilainen ja Neo Kokkonen
Jyväskylän ammattiopisto, Tekninen oppilaitos