"Sillä vois olla jotain tekemistä näitten kasvihuonekaasujen kanssa." Ilmastonlämpeneminen yläluokkalaisten käsityksissä.

Tiina Nevanpää

2005. 189 s. 24 euroa. Tilausnro T017.

 

Millaisia käsityksiä yläluokan oppilailla on ilmastonlämpenemisestä ennen aineen kouluopetusta? Mistä oppilaat saavat tietoa ilmastonlämpenemisestä? Miten oppilaiden käsitykset muuttuvat? Miten ilmastonlämpenemistä tulisi opettaa?

Abstraktien luonnontieteellisten ilmiöiden oppiminen ja opettaminen ovat haasteellisia tehtäviä. Ilmastonlämpeneminen on ekologisesti ja yhteiskunnallisesti keskeinen ilmiö, josta oppilailla on virheellisiä käsityksiä myös kouluopetuksen jälkeen. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, millaisia oppimisprosessiin vaikuttavia arkikäsityksiä 7.- ja 9.-luokkalaisilla on ilmastonlämpenemisestä ja mistä he ovat saaneet tietoa arkikäsitystensä muodostamiseksi. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään, kuinka oppilaiden käsitykset muuttuvat kouluopetuksessa. Ilmastonlämpenemiseen liittyvää käsityksenmuodostusta tarkastellaan tässä teoksessa käsitteellisen muutoksen teoreettisessa viitekehyksessä.

Kirja tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille luonnontieteiden oppimisesta ja opettamisesta kiinnostuneille. Teos soveltuu opettajille, opettajankouluttajille sekä oppimateriaalien tekijöille. Lisäksi julkaisu tarjoaa aineksia myös opetussuunnitelmatyöhön ja ympäristökasvatukseen.

Kansi: Martti Minkkinen
Kannen kuva: Leena Talvitie

Verkkoversio

Tutkimuksia 17
ISBN 951-39-2346-0 (nid.)
ISBN 978-951-39-3224-4 (pdf)