Osaaminen kestävällä pohjalla - PISA 2003 Suomessa

d072.jpgPekka Kupari & Jouni Välijärvi (toim.)

2005. 262 s. 25 euroa. Tilausnro D072.

Verkkoversio

Mistä rakentuu suomalaisen koulun korkea osaamistaso? Millä tekijöillä hyvää osaamista voidaan selittää? Miten oppimisympäristö, opiskelustrategiat tai tietoteknologian käyttö liittyvät suorituksiin? Antaako osaaminen riittävää perustaa erilaisille jatko-opinnoille ja elämässä selviytymiselle? Kuinka paljon aikaa ja rahaa tarvitaan hyvien tulosten aikaan saamiseksi?

PISA 2003 -tutkimuksen pääraportti pyrkii tarjoamaan lukijalleen kattavan, monipuolisen ja tosiasioihin perustuvan kokonaiskuvan suomalaisen perusopetuksen tuloksista. Näkökulma on kansainvälinen ja vertaileva. Miten suomalainen koulutus menestyy maailman kehittyneimpien koulutusjärjestelmien vertailussa? Näkökulma on myös muutosta arvioiva. Miten tulokset ovat kehittyneet kolmen vuoden aikana?

Vastaukset koulujärjestelmän toimivuutta ja nuortemme osaamista koskeviin kysymyksiin ovat ehkä myönteisempiä kuin missään muussa maailman maassa. Olemme onnistuneet järjestämään koulutuksemme tavalla, jota muista maista tullaan ihastelemaan ja hämmästelemään. Mutta kuinka vaikeaa onkaan ymmärtää saatikka muille selittää, missä toimimme eri tavalla kuin muut. Mikä on suomalaisen menestymisen salainen resepti?

Tässä julkaisussa pyritään suomalaisen PISA-menestyksen verhoa avaamaan erittelemällä sitä muun muassa oppilaiden ominaisuuksien, alueiden, koulujen ominaispiirteiden, käytettävien resurssien, opetuskielen ja sukupuolen suhteen. Menestyksen takaa paljastuu ainakin tasa-arvo suomalaisen koulutusajattelun teoriana ja käytäntönä. Kansainvälinen vertailu vahvistaa, että tasa-arvo ja korkea laatu kulkevat käsi kädessä. Tasa-arvo muutaman askeleen edellä.

ISBN 951-39-2150-6 (Nid.)
ISBN 951-39-2151-4 (PDF)