Ammattikorkeakoulut väylänä työelämään

Hallinnon ja kaupan, tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysaloilta valmistuneiden työelämään sijoittuminen ja työelämätaidot

Marja-Leena Stenström, Kati Laine & Sakari Valkonen

2005. 155 s. 23 euroa. Tilausnro G021.

 

Valmistuneiden sijoittumista työelämään voidaan pitää yhtenä keskeisimmistä kriteereistä arvioitaessa sitä, miten ammattikorkeakoulut ovat onnistuneet tavoitteissaan ja miten tarpeellisiksi ja toimintakykyisiksi uusia tutkintoja suorittaneet työelämässä osoittautuvat. Tässä julkaisussa selvitetään, miten hallinnon ja kaupan, tekniikan ja liikenteen sekä sosiaali- ja terveysalalta ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet ovat sijoittuneet työelämään, miten he arvioivat koulutuksensa aikana saavuttamiaan työelämävalmiuksia ja miten he ennakoivat tulevaa työuraansa kolme vuotta valmistumisensa jälkeen. Tutkimus perustuu syksyllä 2003 kerättyyn valtakunnalliseen kyselyaineistoon.

Verkkoversio

Tutkimusselosteita 21
ISBN 951-39-2218-9 (nid.)
ISBN 978-951-39-3231-2 (pdf)