Ammattikorkeakoulu ja yliopisto yksilöllisten koulutustavoitteiden toteuttajina

Päivi Vuorinen & Sakari Valkonen

2005. 149 s. 24 euroa. Tilausnro G025.

 

Julkaisu tarkastelee opiskelijoiden koulutusvalintojen ohjautumista kahden sektorin korkeakoulujärjestelmässä. Miten hakijoiden omat tavoitteet ja tarjolla olevat koulutusmahdollisuudet kohtaavat ja millaiseksi ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen asema muodostuu tällä kentällä? Saavatko hakijat riittävästi tietoa eri koulutusvaihtoehdoista? Miten opiskelijat arvioivat koulutusvalintaansa jälkikäteen?

Lisäksi teoksessa tarkastellaan, miten koulutus on vastannut opiskelijoiden odotuksia, mihin he ovat olleet tyytyväisiä ja mitä parannettavaa opetuksessa ja koulutuksessa on ilmennyt sekä sitä, millaisia odotuksia opiskelijoilla on työelämään siirtymisestään. Julkaisu perustuu vuosina 2001 - 2003 tehtyyn seurantatutkimukseen.

Verkkoversio

Tutkimusselosteita 25
ISBN 951-39-2347-9 (nid.)
ISBN 978-951-39-3229-9 (pdf)