Koulutuksen tutkimuslaitoksen laadunhallinta

Ajankohtaista: Voit seurata yliopiston laadunhallinnan kuulumisia Laatujyvästä, joka ilmestyy laadunhallinnan sivuille kuukausittain.

Löydät sen osoitteesta https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/laatu/tiedotteet/ajankohtaista/lhkuulumiset/jyva

--

Koulutuksen tutkimuslaitoksen laadunhallinta pohjaa Jyväskylän yliopiston laatupolitiikkaan, laatutavoitteisiin ja laadunhallintajärjestelmän taustalla olevaan ns. STAK-malliin: suunnittele (S), toteuta (T), arvioi (A), kehitä (K).

Laitoksen keskeiset laadunhallintamenettelyt:

- tutkimustoimintaan liittyvät kansainvälisesti hyväksytyt laadunhallinnan menettelyt (erityisesti referee-arviointi)
- yhteiskunnalliseen vuorovaikutuksen liittyvät laadunhallinnan menettelyt (esim. sidosryhmäpalaute)
- johtamiseen liittyvät laadunhallinnan menettelyt (esim. henkilöstöpalaute, kehityskeskustelut)
- laatutyöhön liittyvät menettelyt (esim. toimintojen dokumentointi, sisäinen auditointi).

Jyväskylän yliopiston laatupolitiikan mukaisesti jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa laadun kehittämisestä. Operatiivisesti KTL:n laatutyöstä vastaa laitoksen johtaja yhteistyössä laatuvastaavien kanssa ja sitä arvioi laitoksen johtokunta.

KTL:n laatukäsikirjaan on kuvattu laitoksen toimintatavat ja vastuut.

Jyväskylän yliopiston laadunhallinta

Jyväskylän yliopiston laadunhallinnan www-sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa yliopiston laadunhallintajärjestelmästä ja sen kehittämisestä.

KTL:n laatutyön sivuille päivitetään ainoastaan laitosta koskevia asioita. Siksi kannattaa seurata myös Jyväskylän yliopiston laatutyönsivustoa säännöllisesti.

Lähetä palautetta:
Helena Aittola, helena.s.aittola@jyu.fi