Kirjoitusviestintä

XKV0701 Kirjoitusviestinnän perusteet

Luento 1

Luento 2

Luento 3

Luento 4

Luento 5

Luento 6

 

XKV0201 Kirjoitusviestinnän perusteet

Luento 1

Luento 2

Luento 3

Luento 4

Luento 5

Luento 6

Luento 7

Luennot 8 ja 9

 

Materiaali

 

Luukka, Minna-Riitta. 2002. Mikä tekee tekstistä tieteellisen? Teoksessa M. Kinnunen & O. Löytty (toim.) Tieteellinen kirjoittaminen (s. 13 - 28). Tampere: Vastapaino.

Käsiteanalyysin materiaalipaketti

Blogitehtävän ohjeet

Käsiteanalyysin ohjeet

Lähdeviiteharjoitus

Pienryhmäkaavake