TALIS 2018 -opettajatutkimus käynnistynyt (Oph:n tiedote 8.6.)

Mitä opettajille nykyään kuuluu?

Verkkouutinen 8.6.2016

OECD:n opettajatutkimus TALIS 2018 on käynnistynyt. Lopulliset tulokset saadaan vuonna 2019.

TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey) on kattava selvitys opettajien ja rehtoreiden työoloista. Se tuottaa osallistujamaille kansainvälistä vertailutietoa opetusta, oppimista ja koulujen johtamista edistävistä tekijöistä. Se tarkastelee mm. koulujen oppimisympäristöjä ja opettajien työoloja sekä opettajan työn arviointi- ja palkitsemiskäytäntöjä. TALIS tarkastelee rehtorien roolia opettajien tukena sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat opettajien ja rehtorien työtyytyväisyyteen ja suoriutumiseen tehtävissään.

Suomi osallistui myös edelliseen tutkimukseen TALIS 2013. Tulokset olivat enimmäkseen myönteisiä. Suurin osa suomalaisista opettajista arvioi pystyvänsä opetuksessaan vaikuttamaan paljon asioihin, jotka edistävät oppimista. Opettajat saavat oppilaansa uskomaan, että nämä voivat menestyä opinnoissaan. He osaavat tehdä hyviä kysymyksiä ja pystyvät valvomaan häiritsevää käyttäytymistä luokassa. Opettajat ja rehtorit tuntevat viihtyvänsä työssään ja kokevat, että se on yhteiskunnallisesti arvostettua.

Kuitenkin opettajien osallistuminen ammatillista kehitystä tukevaan jatkokoulutukseen näytti olevan hiipumassa. Myös uusien opettajien perehdyttäminen heidän tullessaan ammattiin oli Suomessa kansainvälisesti vertaillen vähäistä.

TALIS 2018 -tutkimuksen toteuttaa Suomessa Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos. Tutkimusta koordinoi Opetushallitus ja kansallinen TALIS 2018 -ohjausryhmä.

TALIS 2013 –tutkimuksen tuloksista voi lukea lisää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen sivuilta.

Lisätietoa Opetushallituksessa:
opetusneuvos Kristiina Volmari, puh. 029 533 1276,