Yliopistoista lähteneiden tutkijoiden ja opettajien tutkimukselle Suomen Akatemian rahoitus (tiedote 6.6.2016)

Koulutuksen tutkimuslaitoksen professori Jussi Välimaan johtama konsortiohanke Yliopistoista lähteneet tutkijat ja opettajat verkostoituneessa tietoyhteiskunnassa on saanut 560 000 euron rahoituksen Suomen Akatemialta. Rahoitus on myönnetty ajalle 1.9.2016–31.8.2020.

Hankkeessa selvitetään miten yliopistoista poistuneet tutkijat ja opettaja ovat verkostoituneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja talouselämään. Tämä ryhmä on jäänyt tutkimuksessa vähälle huomiolle siitä huolimatta, että yliopistot ovat keskeisiä toimijoita tietoon perustuvassa taloudessa. EANKS-tutkimus (Exiting academics in networked knowledge societies) on monipuolinen, sillä se perustuu sekä laajaan määrälliseen Tilastokeskuksen työnantaja- ja työntekijäaineistoon, kyselytutkimukseen että laadullisin tutkimusmenetelmin (haastatteluin, narratiivein ja dokumenttiaineiston analyysein) kerättävään tietoon. Teoreettisesti EANKS-tutkimus perustuu analyysiin verkottuneesta tietoyhteiskunnasta, jossa yhteiskunnallista muutosta selitetään uuden tiedon tuotannon, verkostojen sekä informaatio- ja kommunikaatioteknologian yhteisvaikutuksena.

Hankkeessa ovat Koulutuksen tutkimuslaitokselta Välimaan lisäksi mukana Kristian Koerselman, Terhi Nokkala ja Taru Siekkinen. Konsortiohankkeessa on mukana joukko tutkijoita myös Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulusta professori Jari Stenvallin johdolla.