Korkeakoulutus tuottaa kahden kerroksen väkeä (tiedote 31.8.2015)

Naisten aliedustus akateemisen maailman johtotehtävissä ei johdu pelkästään naisten syrjinnästä, vaan myös haluttomuudesta hakeutua vaativampiin tehtäviin. Lisäksi yliopistojen johtamistapa saa naiset karsastamaan johtotehtäviä.

Näin kirjoittaa brittiprofessori Louise Morley Sussexin yliopistosta tänään julkistetussa kirjassa Eriarvoistuva korkeakoulutus. Teoksessa tuodaan esille erilaisia korkeakoulutukseen ja yliopistotyöhön liittyviä eriarvoistavia käytänteitä, jotka rapauttavat korkeakoulutuksen tasa-arvon perusteita. Teoksen ovat julkaisseet Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Korkeakoulututkimuksen seura.

Naisten avoimen syrjinnän, haluttomuuden ja johtamistavan lisäksi Morleyn mukaan myös naisten ja miesten urautunut työnjako akateemisessa maailmassa hidastaa naisten urakehitystä ja johtajaidentiteetin kehittymistä. Yliopistojen johtamisessa naiset kokevat vieraiksi erityisesti voimistuneet markkinavetoiset arvot ja entistä yritysmäisemmät johtamistavat.

-          Naisten osuuden lisäys johtotehtävissä edellyttää järjestelmällisempää naisten valmiuksien tukemista ja kehittämistä johtotehtäviin, korostaa Morley.

-          Suomessa naisten asema yliopistoissa on samankaltainen kuin Englannissa, sillä vain neljännes professoreista on naisia. Akateemisissa johtotehtävissäkin nainen on vielä selvästi miestä harvinaisempi näky, arvioivat kirjan toimittajat, erikoistutkijat Helena Aittola ja Jani Ursin Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta.

Kahden kerroksen väkeä myös yliopistoista ja ammattikorkeakouluista

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK-tutkinnot) ja yliopistojen maisterin tutkinnot eivät ole yhdenvertaisia työmarkkinoilla, vaikka ne on suunniteltu tasavertaisiksi. YAMK-tutkinnon suorittaneet ja heidän työnantajansa arvioivat, että tutkinnon kilpailukykyä heikentävät edelleenkin sen huono tunnettuus sekä koulutuksen tuottaman osaamisen alhainen arvostus.

-          Tämä näkyy esimerkiksi rekrytointitilanteessa siten, että yliopistotutkinnon suorittaneet maisterit suosivat saman tutkinnon suorittaneita. Vahva työkokemus ja asiaosaaminen kuitenkin nostavat YAMK-tutkinnon suorittaneiden asemaa, kertovat tohtorikoulutettava Kristiina Ojala Turun yliopistosta ja yliopistotutkija Ulpukka Isopahkala-Bouret Helsingin yliopistosta.

Lisätietoja

Helena Aittola, 040 805 4243, helena.s.aittola@jyu.fi
Jani Ursin, 050 303 0811, jani.p.ursin@jyu.fi

Julkistettu teos

Helena Aittola & Jani Ursin (toimittaneet): Eriarvoistuva korkeakoulutus? Artikkelikokoelma Korkeakoulututkimuksen XII kansallisesta symposiumista 19.-20.8.2014. Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos ja Korkeakoulututkimuksen seura 2015.