Tuore Yliopistopedagogiikka puntaroi arviointia, yhteisöllisyyttä ja hyvää yliopisto-opettajuutta (tiedote 27.3.2015)

Yliopistopedagogiikka-lehden uusin numero on ilmestynyt osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi.

Viivi Virtanen, Liisa Postareff ja Telle Hailikari pohtivat tieteellisessä katsausartikkelissaan, millaisin keinoin oppimisen arvioinnilla voidaan edistää elinikäistä oppimista. Oppimisen arviointi puhuttaa jatkuvasti yliopiston opettajia, ja suomenkielistä artikkelia tästä aiheesta on toivottu pitkään. Artikkeli haastaa lukijansa pohtimaan oppimisen arvioinnin kehittämistä suomalaisessa yliopistomaailmassa tutkimukseen perustuen.

Toinen tieteellinen artikkeli käsittelee yhteisöllistä oppimista pro gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa, ja sen ovat kirjoittaneet Marjo Suhonen, Pirjo Kaakinen, Raimo Kaasila ja Vesa-Matti Sarenius. Tutkimuksen perusteella pienryhmätoiminta tukee yhteisöllistä oppimista pro gradu -tutkielmien pienryhmäohjauksessa, ja erityisesti opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki painottui ja edisti opiskelijoiden reflektointitaitojen ja oman tutkielmanteon prosessin arviointitaitojen kehittymistä.

Opetuksen kehittäminen ja kokeilut -osion artikkeleissa nousee vahvasti esiin, miten yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus sitouttavat opiskelijoita oppimiseen ja miten työelämätaitoja voidaan edistää. Artikkeleissa tuodaan esiin myös tilannesidonnaisen oppimisen ja autenttisen oppimisen keinoja, joiden avulla opiskelijat oppivat ja kehittävät osaamistaan monipuolisesti.

Oikeustieteellisen valintakoe ja alkuvaiheen opinnot uusiksi

Keskustelua-osastossa Tero Lundstedt pohtii, miten oikeustieteen opiskelijoita voitaisiin ohjata opintojen alussa oppimaan pois ulkolukutekniikkaa ja opiskelemaan niin, että he pyrkivät ymmärtämään ja pohtimaan oppimaansa. Hän tuo esiin sen, miten opiskelutaitojen opetus ei riitä, vaan lisäksi olisi syytä muuttaa sekä oikeustieteellisen valintakoetta että alkuvaiheen opintojen rakennetta.

Aalto-yliopistossa on lähdetty etsimään hyvän yliopisto-opettajuuden ominaisuuksia. Hankkeen tuloksia raportoivat Keskustelua-osaston artikkelissaan Esko Sistonen ja hänen kollegansa. Kyselyyn tuli 1150 vastausta, ja niiden perusteella yliopisto-opettajan tärkein ominaisuus on opettavan aihealueen asiantuntijuus. Jaetulle kakkossijalle nousivat kiinnostus opiskelijoiden oppimiseen ja hyvät vuorovaikutustaidot.

Lisätietoja:

Yliopistopedagogiikka-lehti on tarkoitettu kaikille yliopistojen opettajille, opetuksen kehittäjille ja muille yliopistopedagogiikasta kiinnostuneille. Lehteä julkaisee Peda-forum-verkosto, ja se ilmestyy kaksi kertaa vuodessa sähköisesti osoitteessa www.yliopistopedagogiikka.fi.