Ohjaamot luovat uusia matalan kynnyksen ohjauspalveluja nuorille (tiedote 25.11.)

Kansainvälinen konferenssi Jyväskylän Paviljongissa 26.11.2015

Kasvava nuorisotyöttömyys ja ohjausresurssien väheneminen ovat nostaneet esille tarpeen luoda uusia yhteistyömuotoja. Yhtenä toimintamallina Suomessa käynnistetään lähivuosina alle 30-vuotialle tarkoitettuja monialaisia Ohjaamoja. Vastaavia palvelumuotoja kehitetään myös useissa Euroopan maissa.

Uudet monialaisen ohjauksen palveluratkaisut ovat esillä torstaina 26.11.2015 Jyväskylässä järjestettävässä kansainvälisessä konferenssissa. Tapahtumassa eurooppalaiset ohjausalan asiantuntijat esittelevät tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen toimintamalleja sekä teknologian hyödyntämistä palvelujen toteuttamisessa.

Ohjaamo tarjoaa helposti lähestyttävät ohjauspalvelut

Suomessa Ohjaamo kokoaa laajasti yhteen ohjauksen peruspalveluja ja kolmannen sektorin toimijoita siirtymävaiheissa olevien nuorten tukemiseksi. 

- Ohjaamojen tavoitteena on tukea nuorten kiinnittymistä yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön. Hyvin tärkeätä koko toiminnassa on nuoren osallisuus ja hänen palvelutarpeensa. Nuoret ovat myös aktiivisessa roolissa palvelun suunnittelussa ja sen arvioimisessa, kertoo Kohtaamo-hankeen projektipäällikkö Pasi Savonmäki.

Ohjaamoja syntyy yli 30 paikkakunnalle vuoden 2015 loppuun mennessä. Kohtaamo-hanke koordinoi  Ohjaamojen ja verkko-ohjauspalvelun valtakunnallista kehitystyötä. Hanke toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön johdolla useiden hallinnonalojen, työelämän ja kolmannen sektorin yhteistyönä.  Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoima hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.  

Nuorisotyöttömyyteen etsitään ratkaisuja kaikissa Euroopan maissa

Seminaariin osallistuu suomalaisten asiantuntijoiden lisäksi yli kuusikymmentä edustajaa muista EU:n jäsenmaista.  Ohjaamoja vastaavia työmuotoja esitellään Skotlannista ja Kroatiasta. Tanska ja Viro ovat panostaneet teknologian hyödyntämiseen palvelujen saatavuudessa ja kanavien monipuolistamisessa. Norja pyrkii tehostamaan ohjausta kansallisella koordinaatiolla. Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkoston (ELGPN) koordinaattorin Raimo Vuorisen mukaan lisääntynyt ohjauksen kysyntä on vauhdittanut yhteistyön rakentamista myös Suomessa.

Konferenssin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja Eurooppalaisen elinikäisen ohjauksen toimintapolitiikan verkosto (ELGPN) yhteistyössä kansallisen Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän, Kohtaamo-hankkeen sekä Valtakunnallisen ohjausalan osaamiskeskuksen VOKES:n kanssa. 

Lisätietoja

Projektipäällikkö Raimo Vuorinen, Koulutuksen tutkimuslaitos, puh. 050 361 1909, raimo.vuorinen@jyu.fi

Projektipäällikko Pasi Savonmäki, Kohtaamo-hanke, puh 029 5020 260, pasi.savonmaki@ely-keskus.fi