Nuori nettiaddikti on yksinäinen eikä viihdy koulussa (tiedote 17.8.2015)

15-vuotiaista nuorista huonoiten viihtyvät koulussa ja eniten myöhästelevät ne, jotka päivittäin käyttävät internetiä yli 6 tuntia. Tämä tulos käy ilmi vuonna 2012 kerätyn PISA-tutkimuksen oppilaskyselyn tarkastelusta. Oppilaskyselyssä kerättiin oppilaiden mielipiteitä muun muassa tietokoneen käytöstä, kouluviihtyvyydestä ja koulutyöhön sitoutumisesta.

Aktiivisimmat nettisurffailijat tuntevat ulkopuolisuutta koulussa

Internetin aktiivisimmat käyttäjät viihtyvät koulussa ja sitoutuvat koulunkäyntiin huonoiten. Tämä tulos saatiin tarkastelemalla 15-vuotiaiden vastauksia sekä Suomessa että muissa OECD-maissa. Enemmän kuin kuusi tuntia päivittäin internetiä käyttävät oppilaat ilmoittivat selvästi useammin tuntevansa itsensä koulussa yksinäisiksi kuin verkossa vähemmän aikaa käyttävät oppilaat. Suomessa joka viides aktiivisimmista käyttäjistä koki yksinäisyyttä, kun muiden käyttäjäryhmien kohdalla tällaisia oppilaita oli 6–10 prosenttia. OECD-maissa vastaavat arvot olivat keskimäärin 14 prosenttia ja 7–10 prosenttia. Esimerkiksi Ruotsissa tilanne oli lähes sama kuin OECD-maissa keskimäärin. Aktiivisimmat netinkäyttäjät myös kokivat koulussa olonsa vaivaantuneiksi ja olevansa ikään kuin väärässä paikassa.

– Useita tunteja päivittäin nettiä käyttävät nuoret saattavat olla syrjäytyneitä fyysisesti lähellä olevista sosiaalisista ryhmistä. Aineisto ei kuitenkaan kerro, onko runsas netin käyttö syy ystävien vähyyteen vai onko kyse toiminnasta, jolla täytetään ystävien kokoinen aukko. Nuorella voi toki olla ystäviä esimerkiksi keskustelukanavilla, mutta olisi tärkeää, että nuorella on yhteys myös niihin nuoriin, joiden kanssa hän käy koulua, jotta hän ei tuntisi oloaan ulkopuoliseksi, toteaa tutkija Kaisa Leino Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

Yöllä netissä – aamulla myöhässä

Tietokoneen käytön määrä näyttäisi olevan yhteydessä myös koulusta myöhästymisiin ja koulusta lintsaamiseen. Suomen 15-vuotiaista vähiten tietokonetta päivittäin käyttävistä 36 prosenttia ilmoitti myöhästyneensä koulusta tutkimuskyselyä edeltäneen kahden viikon aikana, kun aktiivisimmista käyttäjistä näin ilmoitti jopa puolet (49 prosenttia).

– Netin käyttö voi aiheuttaa riippuvuutta. Tällöin käyttö voi venyä myöhään yöhön, millä taas on yhteys seuraavan aamun jaksamiseen ja kouluun ehtimiseen, Leino toteaa.

Leino näkee, että tietotekniikan lisääminen opetuksessa voi edistää juuri aktiivisimpien netinkäyttäjien kouluviihtyvyyttä.

– Toimintatavoissa olisi otettava huomioon, että nämä nettiosaajat voisivat ohjeistaa muita nuoria ja näin saada onnistumisen kokemuksia koulussa ja yhteyden luokkatovereihinsa, Leino vinkkaa.

Tulokset on julkaistu PISA 2012 -tutkimuksen pääraportissa Millä eväillä osaaminen uuteen nousuun? PISA 2012 -tutkimustuloksia. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2015:6. http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2015/PISA.html

 

Lisätietoja: