Peda.net -kouluverkko ja Kopiosto ry julistavat ”Tuunaa OmaTilasi” –kilpailun avatuksi! (tiedote 15.4.2015)

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen Peda.net –kouluverkkouudistuksessa  on edetty siihen vaiheeseen, että oppijan OmaTila-profiilin ulkoasua voi muokata vapaasti. Oppilaan OmaTila –profiili on kaikille suomalaisille veloituksetta saatavilla oleva oppimisalusta, jonne oppija voi luoda sisältöä ja tallentaa opiskeluun sekä vapaa-aikaan liittyviä erilaisia tiedostoja. Järjestelmän kautta voi myös verkostoitua yli kuntarajojen kaikkien palvelun hakeneiden henkilöiden kesken.

”Tuunaa OmaTilasi” –kilpailun  avulla Peda.net  ja  Kopiosto Ry haluavat tuoda esille tärkeitä tekijänoikeuskysymyksiä ja omalta osaltaan opastaa suomalaisia nuoria vastuulliseen internetin käyttöön sekä tarjota vastauksia koulumaailmassa esiin tuleviin tekijänoikeudellisiin kysymyksiin.

OmaTilan voi rekisteröidä osoitteessa https://peda.net/:register

Lisätietoja:

Kopiosto lyhyesti:

Kopiosto on esittävien taiteilijoiden, tekijöiden ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö. Vuonna 1978 perustettuun Kopiostoon kuuluu 45 eri kulttuurin ja viestinnän alojen järjestöä. Kopiosto on voittoa tavoittelematon yhdistys, jossa päätösvaltaa käyttävät sen jäsenjärjestöt – luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien omat järjestöt.

Peda.net-kouluverkko lyhyesti:

Peda.net -kouluverkko tarjoaa jäsenilleen verkkotyövälineitä sekä koulutus-, tuki-, kehittämis- ja tutkimuspalveluita. Kouluverkon tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan tarkoituksenmukaisen käytön edistäminen opiskelussa ja opetuksessa. Kouluverkon toimintaa koordinoi Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Peda.netin vahvuuksia ovat monipuolinen ja helppokäyttöinen työvälinevalikoima, laadukas koulutus, yliopistollisuus sekä aito kehittämisyhteistyö käyttäjien kanssa.