Tutkimuksen roadshow -videotallenne: Opettajan ja koulun haasteet kansainvälisten arviointitutkimusten valossa (8.5.2015)

Muun muassa näihin kysymyksiin vastattiin keskustelutilaisuudessa, jossa aihetta pohjustettiin kahdella lyhyellä alustuksella:

  • Opettajan työn haasteet opetuksen ja oppimisen kansainvälisen TALIS 2013 -tutkimuksen valossa (Matti Taajamo, Koulutuksen tutkimuslaitos)
  • Uutta tietoa PISAsta ja muista arviointitutkimuksista (Jouni Välijärvi, Koulutuksen tutkimuslaitos)
Tilaisuuden juonsi Matti Kuorelahti Kasvatustieteiden laitokselta.

Tutkimuksen Roadshow on Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan ja Koulutuksen tutkimuslaitoksen keskisuomalaisille opettajille, rehtoreille ja opetushallinnolle tarkoittama mahdollisuus kuulla uusista tutkimustuloksista ja keskustella niistä tutkijoiden kanssa. Roadshow järjestetään eri paikkakunnilla Keski-Suomessa muutamia kertoja vuodessa siten, että teema vaihtuu joka kerta.  Tilaisuudet ovat ilmaisia ja avoimia kaikille. Roadshow on mahdollista nähdä tallenteena ja tilaisuudesta riippuen myös suorana kaikissa maakunnan kouluissa. Katso tallenteita:http://moniviestin.jyu.fi/ohjelmat/erillis/ktl/tutkimuksen-road-show