OECD-tutkimus: Suomalaiset opettajat ja rehtorit luottavat ammattitaitoonsa oppimisen edistäjinä (OKM:n tiedote 9.12.2014)

Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa 9.12.2014

OECD-tutkimus: Suomalaiset opettajat ja rehtorit luottavat ammattitaitoonsa oppimisen edistäjinä

Suomessa opettajat pystyvät opetuksessaan vaikuttamaan paljon oppimista edistäviin asioihin. Alakoulun opettajista 89 prosenttia uskoo vaikuttavansa oppilaiden arvostukseen oppimista kohtaan. Yli 70 prosenttia heistä uskoo voivansa auttaa oppilaita ajattelemaan kriittisesti. OECD julkaisee kansainvälisen alakouluja ja toisen asteen oppilaitoksia koskevan raportin tänään.

Lue tiedote OKM:n sivuilta...