Korkeakouludiplomikokeilun seuranta- ja arviointitutkimus käynnistyy (12.3.)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suositellut korkeakouludiplomien käyttöön ottamista. Jyväskylän ammattikorkeakoulu on käynnistänyt ainoana Suomessa diplomikoulutuksen kokeilun neljällä koulutusalalla. Koulutuksen tutkimuslaitos on valittu kokeilun seuranta- ja arviointitutkimuksen tekijäksi. Tutkimuksessa tarkastellaan kokeilun toimeenpanoa ja siitä saatuja kokemuksia opettajien, opiskelijoiden, JAMKin ja työelämän kannalta. Tutkimustulosten pohjalta arvioidaan diplomin asemaa Suomen korkeakoulutusjärjestelmässä ja esitetään kehittämisehdotukset.

JAMK järjestää 13.3.2014 kokeilun avausseminaarin, jossa esitellään myös tutkimusta.

Lisätietoja tutkimuksesta:

Erikoistutkija Helena Aittola, p. 040 805 4243, helena.s.aittola@jyu.fi
Tutkimuksen verkkosivut:  https://ktl.jyu.fi/diplomitutkimus

JAMKin kokeilun verkkosivut: http://www.jamk.fi/fi/Koulutus/Korkeakouludiplomi/
JAMKin seminaari: http://www.jamk.fi/fi/Tapahtumat/Korkeakouludiplomi-seminaari/