Kasvatus aktivoi tulevaan (tiedote 18.11.2014)

Koulutuksen merkitys tulevaisuuden rakentajana oli pääaiheena Kasvatustieteen päivillä Jyväskylässä vuosi sitten. Konferenssiesitelmistä valikoitu teos ”Enabling Education” julkistetaan tällä viikolla. Sen perusviestinä on: ”Annetaan kasvatukselle mahdollisuus”.

– Pitkään on ollut nähtävissä, että koulutuksen tila on menossa huonompaan suuntaan, toteaa Hannu Heikkinen, yksi kirjan toimittajista. – Tutkijoille ei ole ollut yllätys, että Suomi on alkanut tulla alaspäin kansainvälisissä koulusaavutustesteissä, vaan se on johdonmukaista seurausta koulutuksen resurssien heikentymisestä.

Tuoreen teoksen artikkelit linkittyvät australialaisen professorin Stephen Kemmisin pääesitelmään kasvatustieteen päivillä. Professori Kemmis muistuttaa, että ensimmäinen suomalainen koulutusihme tapahtui jo 1800-luvulla, kun kansakunta nousi muutamassa vuosikymmenessä eurooppalaiseksi sivistyskansaksi.

Menestys 2000-luvun koulutuksen ihmemaana on kuitenkin sivutuote. Suomi ei koskaan tähdännyt siihen, että se olisi tilastoykkönen, vaan 1960-luvulta alkaen koulun perustuksena olivat demokraattisen hyvinvointivaltion arvot: kaikkien kannalta paras tulos saavutetaan, jos pidetään huolta kaikista, erityisesti heikoimmista. Kemmis näkee, että Suomi voitti kilpailun keskittymällä olennaiseen – siis kasvatukseen eikä kilpailemiseen. Suomi voi myös menettää asemansa, jos koulutuksen laadun perusasioista ei pidetä jatkuvasti huolta.

Kasvatuksella ja koulutuksella riittää haasteita

Ihmiset oppivat paljon asioita arkielämässään. Haasteena on informaalin oppimisen huomaaminen ja tunnustaminen myös kouluissa. Teoksessa annetaan esimerkkejä mobiililaitteiden ja internetin käytön mahdollisuuksista ja miten videoleikkeiden, digitaalisten kertomusten tai sosiaalisen median kautta avautuu uusia oppimisen tapoja ja ympäristöjä. Lisäksi teoksessa käsitellään kasvatuksen mahdollisuuksia esimerkiksi kansalaiskasvatuksen, seikkailukasvatuksen, musiikin ja kuvataiteen näkökulmista.

Ihmisenä kasvaminen ja kasvatus on elinikäinen oppimisen matka. Teoksessa ei keskitytä pelkästään koulukasvatukseen. Kasvatus ei ole vain opettajien, koulujen ja oppilaitosten tehtävä, vaan se toteutuu parhaiten eri toimijoiden yhteistyönä erilaisissa ympäristöissä.

Kasvatuksen kysymykset ovat samanaikaisesti syvästi filosofisia ja hyvin käytännöllisiä, liittyen sekä tulevaisuuden kouluun että opettajankoulutukseen. Tämän teoksen yksitoista lukua käsittelevät kasvatusta kaikista näistä näkökulmista.

Teoksen julkistamistilaisuus pidetään Kasvatustieteen päivillä 2014 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella, kasvatustieteiden tiedekunnassa 20.11.2014 klo 14 (Osoite: Yliopistokatu 9, ovi C5)

Lisätietoja:

Hannu L. T. Heikkinen, Josephine Moate, Marja-Kristiina Lerkkanen (Eds.) Enabling Education. Proceedings of the annual conference of Finnish Educational Research Association FERA 2013. 2014. 287 s. 31 e. SKTS Nro 66.

Julkaisua voi tilata Kasvatustieteellisen seuran verkkokaupasta: http://shop.kasvatus.net/