Natura: BMOL ja Peda.net –kouluverkko aloittavat pilottiyhteistyön (24.2.2014)

BMOL ry, Jouko Jokinen
NATURA 4/2013

Etsimme keväällä 2013 Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksen hallinnoimaan Peda.net -kouluverkkouudistukseen liittyen pilottiyhteistyökumppaniksi yhtä aineenopettajajärjestöä. Pilotin tarkoituksena on tutkia niitä mahdollisuuksia, joita luonteeltaan globaali uuden ajan oppimisympäristö antaa ainejärjestön sisäiselle yhteistyölle. Uusi maamme oloissa ainutlaatuinen Peda.net -kouluverkko mahdollistaa ainejärjestöille ja piiriyhdistyksille helppokäyttöisten ulkoisten kotisivujen ylläpitomahdollisuuden. Tämän lisäksi ainejärjestö saa samalla itselleen oman oppimisympäristön, jonka kautta voidaan jatkossa suunnitella ja jakaa koulutusta, koulutusmateriaaleja, kirjallisuutta, yhteisöllisesti tehtyä oppimateriaalia, hallinnoida osallistumisia eri koulutuspäiville, pitää blogeja ja keskustelufoorumeita sekä käydä opetussuunnitelmakeskustelua sen aikanaan koittaessa. Lista palvelun tarjoamista mahdollisuuksista on oikeastaan loputon. Sopivan hankkeen löytyessä Koulutuksen tutkimuslaitoksen intresseissä on myös hankkia kokemuksia eri ainejärjestöjen välisestä yhteistyöstä.

BMOL:n ja Peda.netin välisen yhteistyön ensimmäinen vaihe toteutui BMOL:n syyspäivillä, kun liiton ulkoinen kotisivu-uudistus Peda.net -ympäristössä julkistettiin. BMOL:lla oli syntynyt tarve uusille kotisivuille ja yhteistyöehdotuksemme sattui sopivaan ajankohtaan. Sivujen sisältö täydentyy ja jäsentyy varmasti yhteistyön edetes- sä, mutta alkuvaiheessa oli tärkeää saada siirrettyä uusille sivuille perinteisesti jäseniä palvelleet tarpeelliset sisällöt. Peda.net -palvelun mahdollistamaa ideaa ”oppimisympä- ristö kotisivuna” ovat hyödyntäneet jo pitkään koulujen ohella erilaiset yhdistykset, joista tunnetuin lienee Suomen rehtorit. Nyt elokuussa tapahtuneen Peda.net -palvelu-uu- distuksen myötä järjestöjen kiinnostus yhteistyöhön kanssamme varmasti tulee lisääntymään.

Sivustojen ylläpitämisen helppous ja
oikeuksien hallinta

Kotisivu-uudistuksessa keskeistä on se, että nyt BMOL voi helposti ja vaivattomasti jakaa erilaisia oikeuksia sivuston sivujen ylläpidolle. Päivitystä ei tarvitse enää kierrättää yhdistyksen toimiston kautta, vaan vastuullinen ylläpitäjä voi vaivattomasti hoitaa päivitykset itsenäisesti. Palvelu mahdollistaa erilaisten oikeuksien antamisen vaikka jokaiselle yhdistyksen sivulle. Alin taso on lukuoikeus, mikä annetaan niille sivuille, jotka halutaan olevan kaikkien internetkäyttäjien tavoitettavissa. Jäsenen liittyessä nap-

pia painamalla sivuston osallistujaksi, hän voi osallistua keskusteluihin, vastata kyselyihin, kommentoida kuvia tai suunnitteluvaiheessa olevia keskeneräisiä sisältöjä, kunhan hän on ensin rekisteröitynyt palveluun ja hyväksytty osallistujaksi sivustolle. Muokkausoikeus voidaan myöntää henkilölle, joka haluaa osallistua aktiivisesti jonkin asian työstämiseen. Ylläpito-oikeus annetaan jäsenelle, joka vastaa jonkin sivuston sisältöjen rakenteesta ja päivittämisestä.

Piirit voivat halutessaan myös avata samaan ympäristöön ilmaisen piirin oman kotisivun ja ylläpitää sitä samojen periaatteiden mukaisesti. Piirien välinen yhteistyö ja esi- merkiksi materiaalien jakaminen on äärimmäisen helppoa palvelun sisällä.

Ilmaista lisäarvoa OmaTila -palvelun kautta

Samassa yhteydessä, kun kaikki halukkaat jäsenet käyvät rekisteröitymässä palveluun, he saavat veloituksetta itselleen elinikäisen OmaTila -ympäristön, jonne jäsenet voivat tallentaa kaiken opettamiseen ja vaikkapa vapaa-aikaan liittyvän sähköisen sisällön kuten videot, valokuvat ja eri muodoissa olevat esitykset. Lisäksi jäsenet voivat noutaa veloituksetta itselleen ja oppilailleen OmaTilaansa Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja e-Oppi Oy:n yhteistyössä valmistaman ”Yhteinen ympäristö”-oppikirjan, joka kattaa yläkoulun opetussuunnitelman Yhteinen ympäristö -osion aihealueet. Kirja on toteutettu periaatteella ”oppikirja oppimisympäristönä”, ja se korvaa painetun oppikirjan. Ohjeet kirjan noutamiselle löytyvät BMOL:n kotisivuilta kohdasta “Koulutukset ja materiaalit”.

Yhteistyön mahdollisuus helpottuu

BMOL:n uusi kotisivualusta mahdollistaa myös sen, että sivulle jaettujen oikeuksien mukaisesti jäsenet voivat kommentoida työn alla olevia projekteja ja tätä kautta osallistua asioiden suunnitteluun. Erilaisia keskustelualueita voidaan sivustolle perustaa aina tarvittaessa ja myös jäsenille suunnattujen kyselyiden järjestäminen sähköisessä muodossa onnistuu helposti. Jäseneksi liittyminen onnistuu jatkossa napin painalluksella, ja samassa yhteydessä uusi jäsen voi niin haluttaessa maksaa ensimmäisen jäsenmaksun verkkopankkitapahtumana. Myös yhdistyksen valtakunnallisille päiville ilmoittautuminen on jatkossa mahdollista samalla tavalla päivien ohjelmasivulla vierailemalla.

Verkostoituminen uuden Peda.net -palvelun sisällä on mahdollista “facebookmaisesti” yli kuntarajojen. Näin vaikkapa eri puolilla Suomea toimivat entiset kurssikaverit voivat jakaa jatkossa sisältöjä ja tehdä muutenkin ammatillista yhteistyötä. Mikään ei myöskään estä esimerkiksi lomakuvien jakamista kollegoiden kesken.

Palvelut pilvessä mutta jalat maassa
kohti uusia yhteistyömuotoja

Palvelumme tarjoaa myös oivan alustan ainejärjestön sisäiselle oppimisen kehittämiskeskustelulle. Esimerkiksi opetussuunnitelmiin liittyvä keskustelu tai vaikkapa yhteisöllisten oppimateriaalien tekeminen ja jakaminen on helppoa. BMOL:n omien koulutusmateriaalien myyminen verkkokaupasta on mahdollista “nollaeuroisina” tai maksullisina. Mikään ei estä myöskään esimerkiksi videoluentojen tai kuvamateriaalien jakamista ja myymistä.

Eirtyisen kiinnostavaksi me koemme Koulutuksen tutkimuslaitoksella eri ainejärjestöjen välisen yhteistyömahdollisuuden Peda.net -ympäristössä. Odotammekin mielenkiinnolla, milloin saamme julkistaa ensimmäisen tällaisen projektin käynnistyneen. Uusien opetussuunnitelmaperusteiden painottaessa eri ilmiöiden tutkimista ja tieto- ja viestintätekniikan opiskelua eri oppiaineissa voimme ainakin todeta Biologian ja maantieteen opettajien liitolla olevan nyt valmiudet mainitunlaisen yhteistyön kehittämiseen.

Lisätietoja Peda.net -kouluverkosta ja mahdolliset esittelypyynnöt: jouko.jokinen@peda.net