Peda.net toi vapaasti muokattavat sähköiset lukiokirjat myyntiin elinikäisellä lisenssillä (tiedote 11.9.2013)

Lukiolaiset voivat nyt ostaa vapaasti muokattavia sähköisiä lukiokirjoja elinikäisellä lisenssillä. Maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisen palvelun ovat toteuttaneet Jyväskylän yliopiston Peda.net-palvelu ja e-Oppi Oy. Kirjoja voi ostaa Peda.net-palveluun avatusta verkkokaupasta.

Vapaasti muokattavat sähköiset oppikirjat ovat vuorovaikutteisia ja ne noudattavat "sähköinen kirja oppimisympäristönä" -mallia. Kirjojen sivuille voi lisätä mm. blogeja, kuvagallerioita, keskustelufoorumeita, videoita, tiedostoja sekä ryhmätyö- ja palautuskansioita. Myös kirjojen tekstit ovat opettajien ja oppilaiden vapaasti muunneltavissa.

Sähköiset oppikirjat toimivat kaikissa päätelaitteissa, myös älypuhelimissa. Oppikirjoja käytetään jo yli sadassa kunnassa eri puolilla Suomea.

Sisällöt jakoon OmaTila-palvelussa

Oppikirjoja käytetään maksuttoman OmaTila-palvelun kautta. Se on henkilökohtainen oppimisalusta, jonka avulla oppija voi luoda ja jakaa sekä vapaa-aikaan että opiskeluun liittyviä sisältöjä. Palvelun kautta voi myös verkostoitua yli oppilaitos- ja kuntarajojen kaikkien palvelua käyttävien kesken. Kaikille avointa palvelua ylläpitää Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos.

Lisätietoja:

Peda.net -kouluverkko:

e-Oppi Oy: