Keski-Suomen lukiot laativat ensimmäisenä mallit lukion ja työelämän yhteistyölle (tiedote 23.10.2013)

Keski-Suomen lukioissa on ensimmäisenä Suomessa kehitetty lukioiden työelämäyhteyksiä koko maakunnan yhteistyönä. Lukioiden työelämätiimeissä toimineille opettajille työelämäyhteistyön kehittäminen toi iloa ja oivalluksia. Opettajia kuitenkin painoi huoli opiskelijoiden menestymisestä ylioppilastutkinnossa.

Tällaisiin havaintoihin on tullut tuoreessa raportissaan Keski-Suomen lukiohanketta tutkinut projektipäällikkö Sakari Saukkonen Jyväskylän yliopistosta. Lukiohanke on toiminut vuodesta 2010 alkaen. Keskeistä hankkeessa on ollut lukioiden työelämäyhteyksien kehittäminen. Tätä varten lukioihin perustettiin opettajista koostuvat työelämätiimit, jotka ovat yhteistyössä 22 keskisuomalaisen lukion kanssa uudistaneet lukioiden toimintaa.

Työelämätiimeistä innostusta ja halua uudistaa opetusta

Tutkimuksessa seurattiin neljän keskisuomalaisen lukion työelämätiimien toimintaa vuosina 2011 – 2012.

– Tiimeihin valikoituneet opettajat jopa puhkuivat innostusta ja halua oppia tuntemaan nykyisen ja erityisesti tulevaisuuden työelämän ominaispiirteet. Tämän avulla he kokivat pystyvänsä päivittämään omaa osaamistaan ja opetustaan opiskelijoiden parhaaksi, kertoo Saukkonen.

Hankkeen tarjoamat mahdollisuudet työelämään tutustumiseen, yhteisiin seminaareihin ja kouluttautumiseen rikastuttivat ja avarsivat opettajien näkemyksiä. Tämä johti pääsääntöisesti pyrkimykseen uudistaa opetusta niin sisällöllisesti kuin pedagogisesti.

Hauskaa oli, mutta ei aina niin helppoa

Lukioissa on selvästi halukkuutta pedagogiseen kehittämiseen. Parhaimmillaan erillisinä projekteina toteutettavat kehittämishankkeet tuovat iloa ja oivalluksia työhön – tekevät siitä jopa hauskaa. Silti lukiokoulutuksen vankat yleissivistämisen juuret ja sen selkeä päätepiste ylioppilastutkinnossa asettavat opettajien mielissä selvät rajat uudistuksille.

– Uuteen, innostavaan toimintaan mukaan menemisen vastinparina on huoli ja vastuu opiskelijoiden menestymisestä opinnoissaan ja etenkin ylioppilastutkinnossa. Tällöin uudistaminen ei ole aina niin helppoa, vaan se kohtaa lukiokoulutuksen reunaehdot, valottaa Saukkonen.

Lisätietoja: