Kesäloma ei välttämättä hymyilytä uutta opettajaa (tiedote 27.5.2013)

Koulujen päättyessä oppilaille koittaa vapaus. Myös suurin osa opettajista pääsee ansaitulle kesälomalle. Uudelle opettajalle kesä ei ole kuitenkaan aina juhlan aihe, vaan saattaa merkitä työttömäksi jäämistä. Talven aikana ansaittu palkanosa nimittäin jää uudelta opettajalta usein saamatta.

– Kesäpalkan pidättäminen on vain jäävuoren huippu, toteaa dosentti Hannu Heikkinen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitokselta.

– Kyllä meidän kannattaisi katsoa peiliin ja miettiä, onko varaa jatkaa sitä perinnettä, jossa tulokkaille jäävät kaikista huonoimmat eväät?

Heikkinen koordinoi suomalaista opettajankouluttajien verkostoa, joka tukee opettajia työelämään siirtymisen alkuvaiheessa. Kansalliseen Osaava Verme -verkostoon kuuluvat kaikki suomalaiset opettajankoulutusta antavat yksiköt, niin yliopistot kuin ammatilliset opettajakorkeakoulutkin.

Hyviä kokemuksia vertaistuesta

Nuoren opettajan haasteet ovat esillä ke 29.5. Suomenlinnassa järjestettävässä symposiumissa, jossa jaetaan kokemuksia uusien opettajien tukemisesta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Suomessa tunnetuin tapa tukea uusia opettajia on vertaisryhmämentorointi eli verme, jota Osaava Verme -verkosto pyrkii järjestämään uusille opettajille yhteistyössä koulujen ja kuntien kanssa. Se on suomalaisten tutkijoiden ja opettajankouluttajien kehittämä malli, jossa uudet opettajat tapaavat koulutetun mentorin johdolla. Mallia on sovellettu sekä ammatillisen että yleissivistävän koulutuksen alueella. Samantapaisia käytänteitä on kehitetty myös varhaiskasvatuksen alueella.

– Vertaistuella on valtava voima – myös ammatillisen oppimisen ja kehittymisen tukena, Hannu Heikkinen kiteyttää.

Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkija Hannu Jokinen jatkaa:

– Opettajat ovat hyötyneet uransa alkuvaiheessa kollegoidensa antamasta tuesta enemmän kuin koulun järjestämästä muodollisesta perehdyttämisestä.

Myös Jokisen johtaman Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä -hankkeen tuloksia esitellään ensi viikon symposiumissa.

Ruotsi ja Viro eri linjoilla Suomen kanssa

Viron tilannetta esittelevät symposiumissa Tallinnan yliopiston vararehtori Eve Eisenschmidt ja dosentti Katrin Poom-Valickis. Virossa uusien opettajien tueksi on kehitetty keskitetty ohjelma, jota toteutetaan koko maassa. Malli perustuu opettajankoulutuksen ja koulujen tiiviiseen yhteistyöhön.

– Virossa kouluilla on valtavan suuri rooli uusien opettajien työelämään siirtymisessä, mutta ikävä kyllä jotkut koulujen johtajat eivät havaitse tuen tarvetta, Eisenschmidt toteaa.

Ruotsissa taas on meneillään mittava uudistus, jossa uudet opettajat käyvät läpi koevuoden. Sen aikana heidän tulee läpäistä soveltuvuusarviointi, jonka päätteeksi pätevät opettajat merkitään valtakunnalliseen rekisteriin. Uudistus ei ole mennyt läpi aivan odotetulla tavalla, ja sitä on kuvattu jopa organisaatiokaaokseksi.

– Uudistuksesta on seurannut, että kunnat eivät halua palkata töihin koevuosiopettajia, minkä vuoksi noin puolet vastavalmistuneista odottelee pääsemistä ensimmäiseen koevuosipaikkaansa, selventää Gävlen yliopiston tutkija Göran Fransson, joka on myös yksi symposiumin puhujista.

"Teacher Induction in Northern Europe: Experiences and Challenges" -symposiumin järjestää Osaava Verme -verkosto yhdessä eurooppalaisen PAEDEIA-hankkeen kanssa, jonka rahoittaa Euroopan komission Life Long Learning –ohjelma. Tapahtumassa Osaava Verme -verkoston mentorit ja opettajankouluttajat sekä PAEDEIA-verkoston edustajat kertovat verkostojen toiminnasta. Niiden lisäksi kuullaan eri järjestöjen ja toimijoiden, kuten opettajankoulutuslaitosten sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen johtajien näkemyksiä uusien opettajien asemasta. Edustettuina ovat myös Suomen opettajaksi opiskelevien liitto SOOL, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Kuntatyönantajat KT sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Median edustajat ovat tervetulleita symposiumiin.

Symposiumin ohjelma: http://www.paedeia.net/LinkClick.aspx?fileticket=CDd%2F3vfGWh4%3D&tabid=322

Lisätietoja:

Suomalainen verkosto: www.osaavaverme.fi

Eurooppalainen verkosto: www.paedeia.net