Koulutuksen tutkimuslaitos

Kuva1

Koulutuksen ja työn vuorovaikutus osaamisen kehittämisessä on yksi keskeinen tutkimuskohde.

Tuoretta tutkimusta joka päivä!

Joka päivä 50 tutkijaa tukijoukkoineen selvittää, miten oppimista ja koulutusjärjestelmää pitäisi kehittää. Heitä kiinnostaa se, miten tutkimuksen avulla voidaan edistää oppimista ja tukea opettajia, oppilaitoksia ja päätöksentekijöitä muuttuvassa yhteiskunnassa. Töitä riittää, sillä osaamistarpeet työelämässä muuttuvat ja luovat tarvetta uusille ratkaisuille. Vanhat tavat oppia eivät enää riitä.

Tutkimusta tehdään kolmella painoalueella:

Tutkijat työskentelevät vuonna 2015 tehdyn organisaatiouudistuksen jälkeen tiimeissä, jotka sijoittuvat yhdelle tai useammalle painoalueelle. Tiimien jäsenet löytyvät tiimien ja hankkeiden sivuilta.

Tutkijat työskentelevät koko koulutusjärjestelmän kimpussa peruskoulusta korkeakoulutukseen, aikuisten oppimiseen sekä koulutuksen ja työelämän suhteisiin. Oppimista ei tapahdu vain kouluissa. Siksi oppiminen koulutusjärjestelmän ulkopuolella, kuten työelämässä ja verkkoympäristöissä, kiinnostaa myös tutkijoita.

Oppimista tutkitaan ja edistetään myös muissa maissa. Esimerkiksi PISA-tutkimus ja muut kansainväliset arviointitutkimukset ovat nostaneet suomalaisen koulun maailman huomion keskipisteeksi, mutta samalla ne ovat saaneet muut maat kehittämään koulutustaan. Tutkijat osallistuvat myös kansainvälisiin eri maiden koulutuksen kehityshankkeisiin.

Jaa |