Koulutuksen tutkimuslaitos

Datatiimi

Tiimin jäsenet toimivat kansainvälisissä ja kansallisissa tutkimuksissa tiedon keruun ja kvantitatiivisten analyysimenetelmien asiantuntijoina. Tehtäviin kuuluu tutkimusten suunnitteluun ja tiedon keruuseen osallistuminen, tutkimusaineistojen kvantitatiiviset analyysit ja tulosten raportointiin osallistuminen. Tiimin jäsenet ovat mukana useissa kansainvälisissä arviointitutkimuksissa (PISA, PIAAC, TIMSS, PIRLS, ICCS, TALIS ja Nord-Vet). Lisäksi tiimin jäseniä on mukana näiden hankkeiden aineistoja hyödyntävissä hankkeissa (ELINET, ELGPN ja SkillsREAL) sekä kansallisia aineistoja käyttävissä hankkeissa (kuten Prep21 ja Innokomppi). Tiimin jäsenet antavat tilastollisiin menetelmiin liittyvää asiantuntija-apua myös Koulutuksen tutkimuslaitoksen yksittäisten tutkijoiden opinnäyte- ja muissa tutkimuksissa. Tiimin keskeinen menetelmällinen asiantuntemus painottuu erityisesti arviointitutkimuksen kvantitatiivisiin analyysimenetelmiin, tilastolliseen mallinnukseen, monitasomalleihin ja otantaan liittyviin kysymyksiin. Tiimin jäsenillä on erityisesti seuraavien tilastollisten ohjelmistojen tuntemusta: SPSS, SAS, R, Mplus ja MLwiN.

Tiimin jäsenet:

Jaa |