Koulutuksen tutkimuslaitos

Koulutuksen arviointi

Monitieteellinen tutkijaryhmä toteuttaa pääsääntöisesti kansainvälisiä arviointitutkimuksia (ICCS, ICILS, PIAAC, PIRLS, PISA, TALIS, TIMSS) lasten, nuorten ja aikuisten osaamisesta sekä oppimisen kannalta olennaisista tekijöistä.  Tutkimuksen kohteina ovat oppimistuloksien kehityksen sekä tulosten, opiskeluasenteiden, opetuksen ja kouluilmapiirin väliset yhteydet. Lisäksi seurataan koulutusjärjestelmän muutoksia sekä koulutuksen tasa-arvon toteutumista.

Tiimin jäsenet toimivat myös kansallisissa tutkimushankkeissa tiedon keruun ja kvantitatiivisten analyysimenetelmien asiantuntijoina. Tiimin menetelmällinen asiantuntemus ja tutkimustoiminta painottuvat erityisesti arviointitutkimuksen kvantitatiivisiin menetelmiin, tilastolliseen mallinnukseen, monimuuttuja- ja monitasomalleihin ja otantaan liittyviin kysymyksiin. 

Tiimin henkilöt: 

Hankkeet:

Jaa |