Koulutuksen tutkimuslaitos

Tiedotteet 1999-2009

KTL:n tiedotteita vuosilta 1999-2009 voit halutessasi tiedustella Jouni Sojakalta (jouni.sojakka@jyu.fi, 040 805 4287).

2009

 • Väitös 18.12.2009: Yliopistojen itsearviointi on tärkeä kehittämisen väline (Huusko)
 • Jyväskylän ja Tampereen yliopistot kehittävät tulevaisuuden oppimisen malleja. Tekesin rahoittama hanke palvelee yrityksiä ja aikuisia (tiedote 6.10.2009)
 • Opetusalan vertaismentorointi laajenee. Vertaistuki auttaa ammattilaista kehittymään (tiedote 14.9.2009)
 • Jouni Välijärvelle rehtorin 2 500 euron tunnustuspalkinto
 • Lukutaidon taso Suomessa korkea. Uudet tutkimukset selvittävät 4.-luokkalaisten ja aikuisten lukutaitoa (tiedote 4.9.2009)
 • Tuttu opettaja antaa yliopistolle kasvot. Uusien opiskelijoiden tuutoroinnista hyviä kokemuksia (tiedote 3.9.2009)
 • Päivi Tynjälä Educational Research Review -lehden päätoimittajaksi (tiedote 21.8.2009)
 • Euroopan tiedesäätiö rahoittaa kansainvälistä korkeakoulujen verkostoitumistutkimusta (tiedote 20.8.2009)
 • Positiiviset koulukokemukset ja koulumenestys kulkevat käsi kädessä (tiedote 17.8.2009)
 • Myönteinen koulusuhde rakentuu kun kaveria ei jätetä (tiedote 14.8.2009)
 • Miljoonarahoitus teknologian opetuskäytön tutkimukselle (tiedote 23.6.2009)
 • Toimintakertomus 2008
 • Pekka Kuparista koulutuksen arvioinnin professori (tiedote 10.6.2009)
 • Pienen paikkakunnan asukkaiden arjen voimavaroissa suuria eroja (tiedote 10.6.2009)
 • Monikulttuurisuutta ei tarvitse etsiä oman paikkakunnan ulkopuolelta (tiedote 9.6.2009)
 • Maakuntahallitukselta EU-rahaa Koulutuksen tutkimuslaitoksen IAV-hankkeeseen (tiedote 8.6.2009)
 • Konferenssi: Oikeudenmukaisuutta ohjauspalveluihin (tiedote 3.6.2009)
 • Kansainvälinen ohjausalan konferenssi Jyväskylässä (tiedote 29.5.2009)
 • Kilpailu korkeakouluissa: Rankinglistat eivät kerro yliopistojen ominaisuuksista. Nopea valmistuja työllistyy parhaiten (tiedote 20.5.2009)
 • Kari Törmäkangas kasvatustieteiden dosentiksi (tiedote 7.5.2009)
 • Aini-Kristiina Jäppiselle akatemiatutkijan virka ja yli 400 000 euron tutkimusrahoitus (tiedote 27.4.2009)
 • Merja Juntuselle (KTL) ja Ilona Laakkoselle (SOLKI) parhaan paperin palkinto ITK'09 -konferenssissa
 • IAEVG Conference 2009: Coherence, Co-operation and Quality in Guidance and Counselling, 3. - 5.6.2009
 • International Workshop on Work, Learning and Welfare: Changing identities and practices, 1. - 2.4.2009
 • VERME virittää opettajien ja koulunkäyntiavustajien vertaismentorointia (tiedote 20.3.2009)
 • Jussi Välimaa korkeakoulutuksen asiantuntijaksi Irlantiin
 • Lasten mediakulttuuria tulisi hyödyntää koulussa. Keskustelu internetistä ja lasten mediakulttuurista on ollut yksipuolista (tiedote 18.2.2009)
 • Raimo Vuorinen Euroopan koulutussäätiön (ETF:n) toimituskuntaan (tiedote 5.2.2009)

  2008

 • Väitös 19.12.2008: Lapset mukaan teknologian suunnitteluun (Nousiainen)
 • Väitös 5.12.2008: Ryhmien laadukas oppiminen verkossa edellyttää hyvää suunnittelua (Hämäläinen)
 • Kansainvälisen Sites 2006 -tutkimuksen tuloksia (raportti 2.12.2008)
 • Pasi Reinikaiselle kansainvälinen väitöskirjapalkinto (tiedote 6.10.2008)
 • Kolmelle laitoksen hankkeelle Suomen Akatemian rahoitusta
 • Työelämän muutokset haastavat oppimaan työpaikalla (tiedote 27.8.2008)
 • Korkeakoulutuksen kiristyvä kilpailu huolestuttaa (tiedote 25.8.2008)
 • Toimintakertomus 2007
 • Hiljainen tieto ja opettajan työ -seminaari 12.5.2008 (tiedote 9.5.2008)
 • Kansainvälinen arviointitutkimus: Tietotekniikan opetuskäyttö ei ole yleistynyt odotusten mukaan (tiedote 6.3.2008)
 • Digitaalisista peleistä on hyötyä arkielämässä (tiedote 25.2.2008)
 • Opettajien täydennyskoulutus vähentynyt (tiedote 18.2.2008)
 • Onko koulussa hyvä olla? (tiedote 8.2.2008)
 • Kielitaito tulee maahanmuuttajien myötä uudelleen arvioitavaksi (tiedote 28.1.2008)
 • Työurat murroksessa - ohjauksen uudet haasteet -seminaari 12.2.2008
 • Korkeakoulutuksen laadunvarmistus (20 op)
 • Jyväskylän yliopiston professorit Päivi Tynjälä ja Jussi Välimaa arviointineuvostojen jäseniksi (tiedote 9.1.2008)

  2007

 • Tutkijan määräaikainen virkasuhde 1.2.2008–31.12.2009 (STRUCTURE)
 • Virtuaaliyliopisto: Verkkokursseilla yhteisöllinen oppiminen haasteellista (tiedote 17.12.2007)
 • Tutkijan määräaikainen virkasuhde 1.2.2008–31.1.2010 (ICCS)
 • Kymmenvuotias Peda.net kattaa koko maan (tiedote 28.11.2007)
 • Väitös 30.11.2007: Yhteistyökyky on tärkeä osa opettajan ammattitaitoa (Savonmäki)
 • Väitös 17.11.2007: Akateemisia siirtolaisia tarvitaan suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä (Hoffman)
 • Väitös 17.11.2007: PISAn lukukokeen tekstit eivät kiinnosta poikia (Sulkunen)
 • Väitös 26.10.2007: Lasten television katselulla yhteys oppimistuloksiin (Pasi Reinikainen)
 • Ulkomaalaisryhmien työllistymisessä isoja eroja. Maahanmuuttajien ohjaajilla suuri merkitys työllistymisessä. (tiedote 11.10.2007)
 • Kaupan ja tekniikan alan korkeakoulutetut vakaissa työsuhteissa. Työllistymisen laatu ei aina vastaa koulutusta (tiedote 9.10.2007)
 • Ammatillisen peruskoulutuksen turhaa keskeyttämistä voidaan vähentää (tiedote 26.9.2007)
 • OPM:n opettajankoulutus-työryhmä luovutti muistionsa - ryhmässä myös Välijärvi ja Räihä JY:sta
 • Väitös 14.9.2007: PISA-kokeiden käännökset pääosin luotettavia (Arffman)
  (tiedote 6.9.2007)
 • Raimo Vuorinen ohjauksen kansainvälisen keskusjärjestön hallitukseen (tiedote 21.8.2007)
 • Ikäluokat pienenevät – mistä työntekijöitä vuonna 2015? (tiedote 8.6.2007)
 • Vähemmistölapset luottavat tulevaisuuteen syrjinnästä huolimatta; Kirjoituskilpailun parhaat palkittiin, romaninuori kohtaa yhä ennakkoluuloja arjessa (tiedote 28.5.2007)
 • KT Johanna Lasosen opetusnäyte 24.5.2007
 • Toimintakertomus 2006
 • Suomi toisena kielenä ja monikielisyys -konferenssi 1.–2.2.2008
 • Pienet yliopistot pärjäävät vertailussa (tiedote 3.5.2007)
 • Yliopistojen tutkintokoulutuksen ja tutkimuksen rahoitus ja tulokset vuosina 2000–2004 ja 2002–2006
 • Kasvatuksen sukupuolittavat käytännöt voimissaan (tiedote 24.4.2007)
 • PISA-paneeli 21.4.2007
 • Osallistujien kokemukset avain oppimisyhteisöjen tukemiseen (tiedote 2.4.2007)
 • Professori Jouni Välijärvelle tieteellisen tiedon julkistamispalkinto
 • Osastosihteerin määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.5.2007–31.12.2008
 • Teknologia tutuksi tytöille jo päiväkodissa - Eurooppalainen hanke tutkii teknologiakasvatuksen mahdollisuuksia (tiedote 6.3.2007)
 • Yliopistojen laadunvarmistus hakee vielä muotoaan (tiedote 14.2.2007)
 • Ohjauksen yhteistyössä vielä puutteita (tiedote 9.2.2007)
 • Kutsu yliopistot laadun varmistajina? -päätösseminaariin
 • Jyrki Hilpelä Kasvatuksen uudeksi päätoimittajaksi (tiedote 16.1.2007)
 • Suomen laajin virtuaalisuo avattu (tiedote 15.1.2007)
 • Yliopiston suhde yhteiskuntaan kriisiytynyt (tiedote 12.1.2007)
 • PISA-tutkimus palaa Jyväskylään (tiedote 8.1.2007)

  2006

 • 2 erikoistutkijan määräaikaista virkasuhdetta ajaksi 1.1.2007-31.12.2009
 • Tohtorikoulutettavan määräaikainen virkasuhde ajaksi 1.1.2007-31.12.2009
 • Verkkopelit uusi tapa oppia ammatillisessa koulutuksessa (tiedote 15.11.2006)
 • Korkeakoulutuksen laadunvarmistus -koulutus
 • Peda.net-seminaari 10.-11-10.2006
 • Virkistäydy Viriössä (työpajat 2006 - 07)
 • Väitös 6.10.2006: Internet ei tee ohjaajia tarpeettomiksi (Vuorinen)
 • Professorin virka, jonka ala on korkeakouluopetuksen tutkimus
 • Professorin virka, jonka ala on korkeakoulutus ja työelämä
 • Milloin tutkimukseen voi luottaa? (tiedote 7.9.2006)
 • Opettajien vertaistuki käynnistyy Jyväskylän seudulla(tiedote 7.9.2006)
 • ERME kesäkoulu 7. - 13.8.2006
 • Opettaja on arvostettu vaikuttaja. Yhteisönä toimiminen koulun tulevaisuuden haaste (tiedote 1.6.2006)
 • Toimintakertomus 2005 (pdf)
 • Opettajankoulutus linkittyy koulumaailmaan. Jyväskylän seudun verkostokuntien ja yliopiston yhteistyö tiivistyy (tiedote 12.5.2006)
 • Lasten ja nuorten ohjausta on kehitetty yhteistyössä. Koulujen ennaltaehkäisevä ohjaus tuottaa tulosta (tiedote 3.4.2006)
 • Mikä meitä ohjaa? (tiedote 31.3.2006)
 • Opettajankouluttajat opiskelijoita tyytyväisempiä perusopetuksen sisältöihin ja toteutukseen. Opettajien ja rehtoreiden täydennyskoulutuksessa kehittämisen varaa (tiedote 29.3.2006)
 • Tukeeko sanomalehtien lukeminen oppimista? Sanomalehtien lukemisaktiivisuus ja oppimistulokset.
 • Tutkimusamanuenssin mvs. 10.4.2006 - 31.3.2007
 • Väitös 10.2.2006: Oppimista edistävä vuorovaikutus haaste verkko-opiskelussa (Kati Mäkitalo)
 • Esiopetuslaki selkeyttänyt opetuksen tavoitteita. Vanhemmat tyytyväisiä esiopetukseen. (tiedote 1.2.2006)
 • TET-tori kokoaa yhteen työnantajat ja tulevaisuuden tekijät (tiedote 30.1.2006)
 • Tutkimusamanuenssin mvs. 13.2.2006 - 9.2.2007
 • Korkeakouluihin hakevilla riittämättömät ennakkotiedot (tiedote 13.1.2006)

  2005

 • Erikoistutkijan virka
 • Uusi laskentamalli yliopistojen tuloksellisuuden arviointiin: Åbo Akademi, Jyväskylän ja Turun yliopistot tehokkaimpia (tiedote 14.12.2005)
 • Väitös 17.12.2005: Tulevaisuuden vaikuttajilla heikot tiedot ilmaston lämpenemisestä (Tiina Nevanpää)
 • Väitös 26.11.2005: Ulkomaiset opiskelijat tyytyväisiä opiskeluun Suomessa (Matti Taajamo)
 • Suomen Akatemialta tutkimusrahoitusta Koulutuksen tutkimuslaitokselle (tiedote 15.11.2005)
 • Ammatillinen koulutus tärkeä työelämän kehittäjä (tiedote 4.11.2005)
 • Human Technology -lehden 2. numeron teemana ICT ja koulutus (tiedote 1.11.2005)
 • Aikakauskirja KASVATUS 2005:4 ilmestynyt
 • Väitös 23.9.2005: Koulujen välillä vähän eroja oppilaiden lukutaidossa (Malin)
 • Virantäyttösuunnitelma: Asiakassihteerin mvs. 15.10.2005 - 28.2.2006
 • Nuorten koulutus avainasemassa pohjoisen Keski-Suomen tulevaisuuden turvaamisessa (tiedote 13.9.2005)
 • Esi- ja alkuopetuksen seminaarisarjan teemana liikunta ma 26.9.2006
 • Parempaa pedagogiikkaa - opetustaitojen kehittämisohjelma
 • CHER-konferenssi 1. - 3.9.2005
 • Korkeakoulututkimuksen 9. kansallinen symposium 5. - 6.9.2005
 • Nordic Serious Games Seminar (NSGS 2005) 2. - 3.8.2005
  Tapahtuman järjestää Agora Game Lab.
 • Ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät hyvin (tiedote 22.6.2005)
 • Vaihtoehtoiset väylät monipuolistavat yliopistojen opiskelijavalintoja (tiedote 7.6.2005)
 • Heikoimmat oppilaat nostivat Suomen kärkeen PISAssa (tiedote 11.5.2005)
 • Toimintakertomus 2004 (pdf)
 • Aikakauskirja KASVATUS 2005:2 ilmestynyt
 • Tietoteknologian opetuskäytön professori Päivi Häkkinen: Yhteisöllisyyden haaste tietoteknologian opetuskäytössä (virkaanastujaisesitelmä 27.4.2005)
 • Korkeakoulututkimuksen professori Jussi Välimaa: Korkeakoulutuksen idea ja tila (virkaanastujaisesitelmä 27.4.2005)
 • Raija Hämäläinen palkittiin Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa -konferenssissa
 • Jyvässeudulla tet-harjoittelupaikoista saa tietoa verkossa (tiedote 20.4.2005)
 • Väitös 29.4.2005: "Työssä opitaan työtä tekemällä" (Kaija Collin)
 • Väitös 23.4.2005: Koulu ei tue yhteisöllistä oppimista (Maarit Arvaja)
 • PISAn pääraportti ilmestynyt (18.4.2005)
 • Päivi Häkkiselle Bernhard ja Mimmi Laguksen palkinto 2005
 • Kansallinen ja kansainvälinen korkeakoulututkimuksen symposium 1.-6.9.2005
 • Multicultural Guidance and Counselling -julkaisu (21.3.2005)
 • Moraalikasvatus hämmennyksen tilassa Nuorten arvot ristiriitaisia – arvojen koveneminen näkyvissä
 • Opetussuunnitelman ja oppikirjojen painotukset näkyvät oppimistuloksissa (tiedote 15.1.2005)
 • Päivi Häkkinen tietoteknologian opetuskäytön professoriksi

  2004

 • Peda-forumin tiedotuslehden syysnumero 2/2004 ilmestynyt
 • Oppia oppimisesta − myös työpaikoille! (tiedote 8.12.2004)
 • Suomen nuorten osaaminen OECD:n huippua (tiedote 7.12.2004)
 • Koulutuksella ja työelämällä luja kohtalonyhteys (tiedote 1.12.2004)
 • Yhdessä oppiminen: teoreettisia ja metodisia näkökulmia -workshop (10.-11.12.2004)
 • Välimaa korkeakoulututkimuksen professoriksi
 • Ohjaus 2004 -seminaari 11-12.11.2004
 • Koulutus, talous ja inhimillinen kilpailukyky -seminaari 17.11.2004
 • Oppiva koulu - pajakoulut muutoksen tekijöinä -seminaari 24.11.2004
 • Ammatillisen ja AMK-koulutuksen tutkimuspäivät 1.-2.12.2004
 • Digitaalisten pelien maailmoja -teos avaa uusia näkökulmia (7.10.2004)
 • Professori Nematollah Azizin vierailuluento 5.10.2004
 • Tutkimuslaitoksen uusi verkkokauppa avattu
 • Kelly Akermanin vierailuluento 6.9.2004
 • Peda.net-seminaari 30.8 - 1.9.2004
 • Professori Gordon Mitchellin vierailuluento 24.8.2004
 • Opettajankoulutuksen monet muodot
  Opettajankoulutuksen yhteistyöseminaari 30.8.2004
 • Stegmannin ja Chenin vierailuluennot 12. ja 17.8.
 • Toimintakertomus 2003 (pdf)
 • Tutkimusamanuenssin määräaikainen virkasuhde
 • Koulutuspolitiikan kansalliset ja eurooppalaiset haasteet
  Työseminaari (3.6.2004)
 • Vierailuluento: Irma Olmedo
  Addressing Issues of Cultural and Linguistic Diversity: From Theory to Classroom Practice
  (27.5.2004)
 • Koulutuksen arvioinnin professorin virkaanastujaisesitelmä (Pirjo Linnakylä)
 • Yliopisto-opetuksen laatu syntyy yhteistyöllä
  (Tiedote 4.3.2004)
 • OECD kehottaa tehostamaan uraohjauspalveluja
  (Tiedote 16.2.2004)
 • Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten verkostoyhteistyötä vahvistetaan
  (Tiedote 11.2.2004)
 • Peda.net kouluverkko kääntyi saamenkielelle
  (Tiedote 6.2.2004)
 • OECD:n indikaattoritutkimus:
  Suomen toisen asteen oppilaitokset vertailun parhaimmistoa (Tiedotus 3.2.2004)
 • EU etsii yhteisiä arviointimalleja ammatilliseen koulutukseen (Tiedote 13.1.2004)

  2003

 • Ammattikorkeakouluun vai yliopistoon?
  Ammattikorkeakoulut vastaavat käytäntöön suuntautuneiden nuorten koulutuskysyntään (Tiedote 18.11.2003)
 • Indikaattorit kertovat:
  Millä tolalla toisen asteen koulutus Suomessa?
 • Opettajuus muutoksessa:
  Elinikäisessä oppimisessa opettajan työn tulevaisuus
 • Korkeakoulututkimusprofessorin virka hakuun
 • Tietoteknologian opetuskäytön professorin virka hakuun
 • Tutkijat huolissaan opettajien ammatillisen kehittymisen tukemisesta
 • Tulevaisuuden opettajuuden tukeminen -seminaari 13.10.2003
  2002

 • Toimintakertomus 2002
 • UNESCO Conference on Teaching and Learning for Intercultural Understanding, Human Rights and a Culture of Peace in Jyväskylä, Finland, 15-18 June 2003.
 • Yliopisto-opetuksen rajoja ylittämässä
 • Eeva Kallio Journal of Adult Development -lehden toimituskuntaan
 • Korkeakoulutus globalisaation pyörteissä
 • Kouluopetuksessa suurin merkitys nuoren poliittisen tietämyksen ja aktiivisuuden lisääjänä
 • Yli puolet korkeakoulutetuista sijoittuu kotipaikkakunnalleen
 • Professori Jouni Välijärven virkaanastujaisesitelmä
 • Sanomalehdistön tunnustuspalkinto professori Pirjo Linnakylälle
 • The Finnish success in PISA - and some reasons behind it (screen - pdf 633 kt)
 • Tutkimuslaitos vahvasti mukana Akatemian LEARN-ohjelmassa
 • LEARNissä selvitetään oppimisen uusia ulottuvuuksia
 • Milloin ja miksi valmistutaan, ollaanko kansainvälisiä? (30.8.2002)
 • Globalisaatio tuo kapitalismin kampuksille (30.8.2002)
 • Opiskelijoista 92 prosenttia on tyytyväisiä opintoihinsa Jyväskylän yliopistossa
 • Studia generalia -luentosarja
  Monikulttuurisen koulutuksen vaihtoehdot
  26.9.-7.11.2002
 • Ammatillisten oppilaitosten ura- ja rekrytointipalvelut vasta kehitteillä
 • Suomalainen korkeakoulutus globalisaation pyörteissä
 • Mitä hyötyä on yliopisto-opetuksen arvioinnista? (25.3.2002)
 • KTL:n toimintakertomus 2001 [pdf 2 682 kt]
 • Ohjauksen tulevaisuus 2002 - 2012?
  Kansallinen seminaari 21.-22.11.2002
 • Suomen nuorten osaaminen lupaa hyvää tulevaisuutta (PISA-seminaari 8.5.2002) [lyhyt tiedote] [pitkä tiedote]
 • Korkeakoulututkimuksen VIII kansallinen symposium Jyväskylässä 29.-30.8.2002
 • Valtakunnallinen julkaisusarja kasvatustieteen alueelle
 • Päiväkodit ja koulut verkoissa - digitaaliset portfoliot lapsuusympäristöjen avaajina (Väitös 23.3.2002,
  Marja Kankaanranta)
 • IEA:s studie av undervisningen i samhällsfrågor

  2001

 • Korkeakouluista tullut massojen kouluttaja
 • Suomalaisnuoret huippuosaajia - PISA:n ensitulokset valmistuneet
 • 1,4 miljoonaa korkeakoulutuksen ja työelämän välisten suhteiden tutkimiseen
 • Opinto-ohjauksen haasteet lisääntyneet
 • LUMA-talkoilla positiivisia vaikutuksia opetukseen
 • Symposium on Collaboration and Authenticity in Virtual Learning Contexts 13.-14.12.2001
 • Korkeakoulututkimuksen professorin virantäyttöseloste, vakanssinumero 13476
 • Michael Youngin vierailuluento 17.9.2001
 • Monikulttuurisuus- ja suvaitsevaisuuskasvatus asiantuntijakoulutuksessa -seminaari 5.-6.10.2001
 • Peda.net-seminaari 29. - 30.8.2001
 • Monikulttuurisen kasvatuksen Unesco-professuurin ohjelma 1.3-31.12.2001
 • Asiantuntijuuteen kouluttaminen monikulttuurisessa kontekstissa - professorin virka hakuun
 • Koulutustutkimusprofessorin virka hakuun
 • Mitä hyötyä on yliopisto-opetuksen arvioinnista? (25.3.2002)
 • Syrjäytymistä ja koulukiusaamista voidaan ehkäistä (20.8.2001)
 • Ammattikorkeakouluissa tarvitaan toimia turhien keskeyttämisten estämiseksi (11.06.2001)
 • Uusi askel koulujen arvioinnissa - vertailutulokset reaaliajassa
  Nuori kansalainen - arviointiympäristö avattu Internetissä (04.05.2001) [CIVICS]
 • Suomessa tietävät, mutta yhteiskunnallisesti passiiviset nuoret (15.03.2001)
 • Miten matematiikkaa ja luonnontieteitä osataan suomalaisessa peruskoulussa? (15.02.2001)
 • Kokeiluista reformeiksi (11.1.2001)
  2000

 • Itsensä näköinen yliopisto-opettaja (19.12.2000)
 • Innovatiivinen yliopisto (12.12.2000)
 • Peruskoululaisten matematiikan ja luonnontieteiden taidot kansainvälisessä puntarissa (07.12.2000)
 • Nuori kansalainen -tutkimuksen kansallisia tuloksia (03.11.2000)
 • Suomalaiset koulut aktiivisimpia tietoverkkojen hyödyntäjiä (19.9.2000)
 • Ammattikorkeasta hyvin työelämään (15.9.2000)
 • Ammattikorkeakoulujen opiskelijoista kolmanneksella ammatillinen pohjakoulutus (5.9.2000)
 • Ammattikorkeakoulutuksen vetovoima sidoksissa alueen muuhun koulutustarjontaan (5.9.2000)
 • Nuori kansalainen -tutkimuksen kansallisia tuloksia (01.09.2000)
  [På svenska]
 • Matematiikka- ja luonnontiedetutkimuksen ensimmäisiä kansallisia tuloksia (24.08.2000)
 • Kansainvälisen lukutaitotutkimuksen ensimmäisiä tuloksia (15.06.2000)
 • Nuori kansalainen -tutkimuksen kansallisia tuloksia (30.05.2000)
 • Nuori kansalainen -tutkimuksen kansallisia tuloksia (10.03.2000)
  [På svenska]
 • Dialogioppiminen pienryhmässä. Opettajaksi opiskelevien harjoitteluprosessi terveydenhuollon opettajankoulutuksessa Anneli Sarjan väitöskirja (18.02.2000)
 • Nuori kansalainen -tutkimuksen kansallisia tuloksia (03.02.2000)

  1999

 • Avoin yliopisto koulutuksen ja työn markkinoilla - pelinappula vai nuoren aikuisen mahdollisuus? Ellen Piesasen väitöskirja (10.12.1999)
 • Nuori kansalainen -tutkimuksen ensimmäiset tulokset ovat valmistuneet (IEA/Civics) (28.11.1999)
 • Ulkomailla opiskelu on riski ja mahdollisuus
  Matti Taajamon lisensiaatintyö (29.10.1999)
 • Opettajan matematiikkauskomuksilla on merkitystä opetukselle
  Pekka Kuparin väitöskirja (30.09.1999)
 • Nuorten opintovalinnat perusteltuja (30.09.1999)
 • Maarit Arvajalle kansainvälinen palkinto ryhmätyössä oppimisen tutkimuksesta (07.09.1999)
 • Tiedon ja toiminnan lumo tietoverkkojen tukemissa ja virtuaalisissa oppimisympäristöissä -hankkeeseen 1.6 milj.mk
 • Yliopisto-opetuksen laatu paranee - vai paraneeko?
  Opetus on muutakin kuin luentoja ja tenttikirjoja (03.06.1999)
 • Oppimistulosten kansainvälinen arviointiohjelma - PISA (11.05.1999)
Jaa |