Koulutuksen tutkimuslaitos

Arvostelua vai arviointia – Mitä oppilasarvioinnille pitäisi tehdä?

Tieteen päivien keskustelutilaisuus 29.9.
Milloin 29.09.2017
alkaa 12.15 loppuu 13.45
Missä Ag Auditorio 2, Mattilanniemi
Lisää tapahtuma kalenteriin vCal
iCal

Oppilasarviointi herättää vilkasta keskustelua etenkin keväisin, kun peruskoulun ja lukion päättävät saavat todistuksensa. Arvioinnin tulisi olla oikeudenmukaista, luotettavaa ja sen tulisi tukea oppimista. Se voi kuitenkin tuntua oppilaista epäoikeudenmukaiselta ja opettajista työläältä tai haastavalta. Onko jotain pielessä, kun kansallisissa ja kansainvälisissä arvioinneissa (mm. PISA) samantasoisten osaajien kouluarvosanoissa on suurta vaihtelua sekä koulujen välillä että koulujen sisällä? Mitä seurauksia erilaisilla arviointikäytänteillä on oppilaiden jatko-opinnoille? Entä tyttöjen poikia paremmat arvosanat – kertovatko ne enemmän kouluun sopeutumisesta kuin varsinaisesta osaamisesta? Missä vika? Numeroissako? Miten sanalliseen arviointiin siirtyminen muuttaa tilannetta? Entä peruskoulun uusi opetussuunnitelma?

Miksi oppilasarviointi yleensä koetaan niin vaikeaksi?

Tervetuloa kuulemaan, mitä tutkijoiden mielestä oppilasarvioinnille tulisi tehdä!

Ohjelma


Oppilasarviointi Suomessa – miksi ja miten?

Juhani Rautopuro ja Jonna Pulkkinen, Koulutuksen tutkimuslaitos

Opintojen aikainen arviointi – miten ja milloin se tukee oppimista?
Johanna Kainulainen, opettajankoulutuslaitos

Keskustelua ja yleisökysymyksiä

Tilaisuuden juontaa Kaisa Leino, Koulutuksen tutkimuslaitos


Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Vapaa pääsy!

Tieteen päivät Jyväskylän yliopistossa 2017:
https://www.jyu.fi/akateemiset-tapahtumat/tieteenpaivat


Jaa |