Koulutuksen tutkimuslaitos

PISA 2018 -tutkimus

Pisa-tutkimuksen seuraava kierros on jo käynnissä. Se rakentuu huhti-toukokuussa 2017 tehtävästä esikokeesta ja keväällä 2018 toteutettavasta pääkokeesta. Esikokeeseen osallistuu noin 2400 ja pääkokeeseen noin 8400 15-vuotiasta oppilasta. Tutkimus toteutetaan kokonaisuudessaan tietokoneilla. Esikokeesta saadaan arvokasta tietoa uusista tehtävistä ja arviointitavoista. Tämän kokemuksen perusteella valitaan pääkokeen tehtävät.

Pääarviointialueena on tällä kierroksella lukutaito. Tämä tarkoittaa sitä, että lukutaidon arvioimiseen laaditaan uusia tehtäviä ja niiden osuus kokeesta on kaikista suurin.

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa on kaksi uutta osa-aluetta: Talousosaaminen sekä Globaalit taidot.

Suomi osallistuu nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisenä optiona tarjottavaan talousosaamisen arviointiin (Financial Literacy).

Talousosaaminen on tietoa ja ymmärrystä raha-asioista sekä taloudellista käsitteistä ja riskeistä. Kokeessa arvioidaan oppilaan kykyä soveltaa talouteen ja raha-asioihin liittyvää ymmärrystään niin koulutukseen ja työhön liittyen, kuin kotona perheen parissa sekä yksilöiden ja yhteiskunnan välisissä yhteyksissä. Talousosaamisen arviointiin liittyy myös taustatietoja kartoittava taloustaito-kysely.

Globaalien taitojen osaamista arvioidaan sekä tiedollisella kokeella, että siihen läheisesti liittyvällä kyselyllä. Tiedolliset tehtävät ovat mukana vasta pääkokeessa keväällä 2018, mutta globaaleihin taitoihin liittyviä asenteita ja taustatietoja kartoitetaan kevään 2017 esikokeessa. Globaalien taitojen arvioinnista vastaa Helsingin yliopisto. 

Jaa |
Yhteystiedot
  • PISA 2018 -tutkimuksen Suomen koordinaattori: Yliopistotutkija Arto Ahonen, puh. 040 839 4209, arto.k.ahonen@jyu.fi
  • Ainekohtaiset yhteystiedot