Koulutuksen tutkimuslaitos

Tekijät Suomessa

Tutkimuksen tekijät Suomessa

Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos vastaa tutkimuksen toteutuksesta:
  • PIAAC-hankkeen kansallinen valmistelu ja toteutus
  • tutkimusaineiston hankinta ja analysointi
  • ensimmäisten tulosten raportointi
Tilastokeskus vastaa tutkimusaineiston keruusta:
  • tutkimusaineiston keruu käyntihaastatteluina
  • aineiston muokkaus vaadittuun muotoon
  • tiedoston muodostaminen aineistosta
Tutkimuksen rahoittavat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö.


Jaa |
Yhteystiedot


Koulutuksen tutkimuslaitos:
Kansallinen tutkimusjohtaja
Professori Antero Malin
puh. 040 805 4263
etunimi.sukunimi@jyu.fi

Tilastokeskus:
Tutkija Marko Ylitalo
puh. (09) 1734 3560
etunimi.sukunimi@stat.fi